Start ] [ genealogie ] historisch onderzoek ] toponymie ] publicaties ] chronologie ] sitemap ]

Omhoog ] stamboom Beijers ]

 

Genealogie

Allereerst presenteer ik een overzicht van de stamboom Beijers, maar daarnaast vinden geïnteresseerde genealogen nog veel meer genealogische informatie in de andere domeinen, omdat met name in het domein 'historisch onderzoek' archiefbestanden staan uitgewerkt, waar persoons- en plaatsnamenindexen op gemaakt zijn. 

Deze indexen zijn óf op deze site gepubliceerd óf er staat een verwijzing waar men ze kan vinden. 

Familiekroniek Beijers

In de periode 1970-1980 heb ik me redelijk intensief toegelegd op het ontrafelen van de stamboom Beijers, een familienaam die in diverse uithoeken van het land voorkomt o.a. Winterswijk, Heerlen, Delft en de Brabantse en Limburgse Peel. Mijn voorgeslacht stamt in hoofdzaak uit de Brabantse Peel en in het bijzonder de hoek Vlierden, Deurne, Ommel, Asten, Lierop, Bakel en Milheeze met enkele 'uitwaaiers' richting Haps Bergeijk en Rotterdam. De stamboom gaat terug tot ca. 1698 en voert naar Niftrik - Ravenstein. Ik heb alle genealogische informatie vanuit DTB-boeken, registers burgerlijke stand, schepenprotocollen, administratieve archieven, cijnsregisters, kadastrale bescheiden, armenrekeningen, en nog vele andere archiefbronnen gegoten in 20 familiekronieken onder de titel "Beijers - een geslacht uit de Peel". Ze zijn destijds verspreid onder de inschrijvers uit de familie. Na die 'stamboomperiode' heb ik verder geen uitgesproken genealogische studies meer ondernomen, maar was ik wel besmet met het 'historisch virus'. Eenmaal aangestoken was het eerste concrete uitvloeisel de bestudering van de integrale historie van een kleinschalig argrarisch dorpje, nl. het kerkdorp VLIERDEN bij Deurne, de bakermat van de familie (zie onder: publicaties). 

Heb je interesse in de Beijers - gezinnen vanaf ca. 1700 - 1975, dus 9 generaties, kijk dan op de eerstvolgende pagina, waar je een sterk vereenvoudigd globaal overzicht [met de nodige hiaten] vindt, waaraan je kunt zien of er je eigen familiegegevens in passen en ....wil je meer weten....neem dan rustig contact op via de mail of telefoon, omdat in mijn documentatie zgn. 'gezinsmappen' terug te vinden zijn met uiteenlopende genealogische gegevens over al die personen. De lijst is rond 1980 opgemaakt en sindsdien zijn de gegevens niet meer geactualiseerd! 

Je kunt nu door naar de pagina STAMBOOM BEIJERS als je wilt.

Schijndelse familienamen

Onlangs ben ik gestart met het uitwerken van nadere ingangen op de akten in de oude schepenprotocollen van Schijndel terugwerkend vanaf 1811 naar 1530. Een omvangrijk project, wat overigens voor stamboomonderzoekers zeer welkom zal zijn, omdat men dan rechtstreeks naar de juiste akte kan. De handelende partijen worden genoteerd en het type akte, gevolgd door een alfabetisch resumé. Dat wil dus niet zeggen, dat álle namen uit de akten in deze lijsten staan! Buiten de hoofdpersonen worden vaak nog andere personen genoemd bv. bij belendingen van percelen. Dat is dus meteen de beperking van dit genealogisch project....ben jezelf daar wel van bewust!     

  SCHEPENBANKARCHIEF     NAMENLIJSTEN
genealogie/protocol.041.doc   genealogie/Namenlijst Schepenbank Schijndel inv.nr.87.doc
genealogie/protocol.042.doc      
genealogie/protocol.043.doc      
genealogie/protocol.044.doc      
genealogie/protocol.045.doc      
genealogie/protocol.046.doc      
genealogie/protocol.131.doc      
genealogie/protocol.142.doc      
genealogie/protocol.143.doc      
genealogie/protocol.144.doc      
genealogie/protocol.145.doc      
genealogie/protocol.146.doc      
genealogie/protocol.147.doc      
genealogie/protocol.148.doc      
genealogie/protocol.149.doc      
genealogie/protocol.150.doc      
genealogie/protocol.151.doc      
genealogie/protocol.152.doc      
genealogie/protocol.153.doc      
genealogie/protocol.154.doc      
genealogie/protocol.155.doc      
genealogie/protocol.156.doc      
genealogie/protocol.157.doc      
genealogie/protocol.158.doc      
genealogie/protocol.159.doc      
genealogie/protocol.160.doc      
genealogie/protocol.161.doc      
genealogie/protocol.162.doc      
genealogie/protocol.163.doc      
genealogie/protocol.164.doc      
genealogie/protocol.165.doc      
genealogie/protocol.166.doc      
genealogie/protocol.167.doc      
genealogie/protocol.168.doc      
genealogie/protocol.169.doc      
genealogie/protocol.170.doc      
genealogie/protocol.171.doc      
genealogie/protocol.172.doc      
genealogie/protocol.173.doc      
genealogie/protocol.174.doc      
genealogie/protocol.175.doc      
genealogie/protocol.176.doc      
genealogie/protocol.177.doc      
genealogie/protocol.178.doc      
genealogie/protocol.179.doc      

protocol 180

     

protocol 181

     

protocol 182

     

protocol 183

     

protocol 184

     
genealogie/protocol.269.doc      
genealogie/protocol.270.doc      
genealogie/protocol.271.doc      
genealogie/protocol.272.doc      
genealogie/protocol.278.doc      
genealogie/protocol.281.doc      
genealogie/protocol.285.doc      
genealogie/protocol.286.doc      
genealogie/protocol.287.doc      
genealogie/protocol.288.doc      
genealogie/protocol.273.doc      
genealogie/protocol.274.doc      
genealogie/protocol.275.doc      
genealogie/protocol.276.doc      
genealogie/protocol.277.doc      
genealogie/protocol.282.doc      
genealogie/protocol.283.doc      
genealogie/protocol.284.doc      

 

 

 Henk Beijers Archiefcollectie