start ] omhoog ]

omhoog ]

 

ARCHIEF VLIERDEN

Deze archiefbestanden zijn bewerkt toen het computergebruik nog in de kinderschoenen stond. Het zijn daarom nog getypte uitgaven, maar inmiddels zijn ze ingescand en opgenomen in het programma 'docudeurne'. Docudeurne is een initiatief van Pieter Koolen c.q. heemkundekring Deurne, waarin alle historische informatie over Deurne en bijbehorende deelgemeenten chronologisch staat gebundeld. Een zeer omvangrijk bestand op CD-rom, dat wordt beheerd door Pieter Koolen zelf. Wie meer wil weten over deze informatiebron kan zich tot hem wenden.

Alle Vlierdense stukken zijn destijds bewerkt door collega Pieter Koolen en ondergetekende met het oog op een te schrijven dorpsgeschiedenis van de heerlijkheid Vlierden [721-1926]. Deze publicatie staat onder het domein 'publicaties' vermeld. Deze archiefbestanden (in willekeurige volgorde opgesomd) zijn tekstbestanden en bijbehorende indexen. Ook zijn enkele andere archiefstukken aan deze collectie toegevoegd uit Asten, een buurdorp van Vlierden. Alle hieronder genoemde stukken zijn tevens in uitgetypte vorm te raadplegen op de heemkamer van heemkundekring Schijndel in het cultureel centrum 't Spectrum aldaar en zijn ondergebracht in de 'collectie Henk Beijers'.  

* Huwelijken en overlijdens 1652-1810 en 1767-1810] - lijsten van J.M.Kuijpers

* Dopen te Vlierden 1681-1817 - lijsten van J.M.Kuijpers

* Vlierden in het notarieel protocol van notaris Gerardus Nouts 1551-1573

* Vlierdense acten in het Bosch'Protocol 1368-1700 

* Tekstbestand notarieel archief Gerard van Riet inv.nrs.747-777 periode 1811-1842

* Register op het notarieel archief van Gerard van Riet inv.nrs. 747-777 periode 1811-1842

* Notarieel Archief tekstbestand + index 1857-1905

* Kadastrale bescheiden uit 1832 met grondeigenaren en hun landerijen

* Correspondentie van B&W Nieuw Archief inv.nrs. 26-38 1811-1925

* Armenzorg in Vlierdent Nieuw Archief 375-387, 614-620, 631-637 periode 1811-1925

* Huizenbestand uit zowel Oud als Nieuw Archief 1736-1798 en 1811-1925 - [2 ex.]

* Specificaties van Gevart van Doerne Oud Archief 1696-1732

* Ledenlijsten van het Sint Willibrordusgilde 1682-1910

* Voogdij- en boedelrekeningen Oud Archief inv.nrs. 57 en 58 periode 1667-1779

* Protocol van transporten Oud Archief inv.nr.20 periode 1717-1752

* Protocol van transporten en obligatien Oud Archief inv.nr.21 periode 1752-1774

* Protocol van transporteren en obligatien Oud Archief inv.nr.22 periode 1775-1788

* Protocol van elders gepasseerde acten Oud Archief inv.nr.27 periode 1716-1790

* Protocol van allerhande acten Oud Archief inv.nr.29 periode 1745-1761

* Protocol van allerhande acten Oud Archief inv.nr.30 periode 1761-1771

* Protocol van allerhande acten Oud Archief inv.nr.31 periode 1771-1777

* Protocol van allerhande acten Oud Archief inv.nr.32 periode 1777-1784

* Protocol van allerhande acten Oud Archief inv.nr.33 periode 1785-1793

* Protocol van allerhande acten Oud Archief inv.nr.34 periode 1794-1808 [2 ex.]

* Vlierdense acten in het Hemonds Schepenprotocol periode 1396-1443 

* Vlierdense acten in het Helmonds Schepenprotocol periode 1443-1606

* Vlierdense acten in het Helmonds Schepenprotocol periode 1606-1627

* Vlierdense acten in het Helmonds Schepenprotocol periode 1628-1683

* Vlierdense acten in het Helmonds Schepenprotocol periode 1686-1810

* Maatboek 1792 volledige uitgave Oud Administratief Archief

* Register op het maatboek van 1792 

* Borgemeestersrekening Oud Administratief Vlierden 1594-1595

* Borgemeestersrekening Oud Administratief Archief 1595-1596

* Borgemeestersrekeningen Oud Administratief Archief 1705-1755

* Maatboek van Asten 1792 door G.G.Slaats

* Huizenbestand van Asten 1736-1803 door G.G.Slaats

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits