INDEX OP ONDERWERP

het 1e getal verwijst naar het doosnummer en het 2e naar het jaartal in de teksteditie; voor wat betreft doos 10 zijn de documentnummers aangegeven!

aanbesteding 3.1739, aanspantuigen 7.1794, administratiecollege 8.1796, agent van financiŽn 8.1799, alliantie 2.1718, altaarbeneficies 1.1630, ambtenaren 8.1799, armbestuur 7.1792, armenzorg 3.1740, armmeesters 2.1700, armoede in Meierij 2.1723, 10.25, 10.26, asschuren 9.1804, assignaten 7.1794, 8.1796, 8.1797, 10.10, azijn 7.1794, bakkersgilde 4.1756, baldadigheden van de jeugd 7.1795, 10.2, bank van lening 'sBosch 6.1779, BarriŤretractaat 4.1750, Bataafs leger 9.1800, Bataafs Volk 7.1795, beden 1.1663, 10.13. begrafenissen 1.1650, belastingen 1.1665, 1.1666, 1.1674, 1.1676, 1.1682, 2.1694, 2.1708, 2.1724, 2.1725, 3.1733, 4.1747, belegering 'sBosch 7.1794, beplantingen 2.1696, 2.1697, 2.1700, 2.1714, 4.1746, 4.1749, besmettelijke ziekte 3.1732, 3.1742, 4.1747, 4.1750, 4.1751, 5.1770, bestialen 2.1716, bestuursconceptplan Bataafs Brabant 7.1795, bezaaide landen 2.1716, bibliotheek catalogus Prosper Cuypers van velthoven 9.1884, bijenteelt 1.1540, bodemgebruik per plaats 9.1806, boden 9.1803, 10.15, 10.16, 10.20,  boerenwacht 4.1756, borgemeesters 2.1709,  borgtocht 6.1785, bourgondische kruisen 1.1659, brandewijn 7.1794, brandhout 2.1716, brandmerken (van paarden) 7.1794, 5.1771, brandpreventie 1.1672, 3.1745, 7.1794, 9.1800, 9.1828, brandspuiten 4.1746, brandstichters en -stichting 2.1725, 3.1738, 4.1756, 5.1775, 6.1785, brandstof 7.1794, Bredase Kroniek 10.31, Britse troepen 8.1799, brood- en graanprijzen 7.1795, broodverkoop 7.1793, brouwers 1.1646, 4.1753, bruggen 4.1749, buitengewone lasten 8.1796, 8.1798, 8.1799, buitenlandse goederen 1.1661, buitenlandse geldstukken 4.1749, buitenlandse legers 8.1796, burgerbestuur 10.10, burgereed 7.1795, burgernachtwacht 9.1853, calumnieus rwquest 10.17, capitulatie Breda en Geertruidenberg 7.1793, centrale administratie 7.1795, cijns- en leenboeken 4.1750, cijnzen 1.1658, cipiers 9.1803, civiele gevangenis 9.1808, civiele rechtbanken 9.1808, civiele requesten 3.1728, civiele zaken 2.1694, classis Kempen- en Peelland 2.1720, 3.1726, collaterale successie 4.1755, 7.1793, 7.1794, collecteurseed 4.1752, college van justitie 9.1800, commissie algemeen welzijn 8.1797, commissie van Breda 8.1799, commissie van superintendentie e& sequestratie 8.1799, consignatiekassen 9.1808,  commissies van uitheemse koningen 6.1779, commissievaarders 4.1747, Compagnie Bataafse jagers 8.1799, constituerende vergadering 8.1798, constitutieplan 8.1797, contrabandiers 8.1797, conventies 4.1750, costuimen 'sBosch en Meierijse plaatsen 6.1781, crimineel wetboek 9.1809, 9. 1810, criminele justitie 10.11, criminele officieren 9.1808, criminele rechtbanken en rechters 8.1799,  9.1809. 9.1810,  dank- en biddag 5.1769, departementaal bestuur 8.1797 [3x], 9.1800, 9.1803, 9.1808, departementale gerechtshoven 8.1799, 9.1810, departementale representanten 7.1795, deserteurs 3.1741, 6.1777, 6.1778, 9.18de eeuw, deurwaarders 2.1696, 5.1762, diefstal en roverij 3.1732, 5.1771, 5.1762, 6.1785, 7.1792, dijkaanleg 1.1612, 1.1651, 2.1688, 2.1693, dijkgraaf 3.1730, districtsvergaderingen 8.1798, domaniale cijnzen en renten 9.1806, domaniale novale tienden 10.35, domeinen 9.1809, doodslag 2.1707, 3.1727, 5.1665, 5.1775, dorpsrekeningen 2.1695, 3.1730, 3.1733, 3.1734, 3.1744, 4.1751, 4.1753, 5.1767, 6.1785, 10.39, drankverkoop aan militairen 7.1794, echtreglement 2.1708, 7.1792, 8.1796, eedsdaflegging functionarissen 1.1629, eedsformule voor militairen 8.1796, eendenkooien 8.1796, elzenpootsel 4.1749, emigranten 10.10, extrajudiciŽle certificaties 6.1776, fabrieken 4.1751, financiŽn 1.1673, 8.1799, 10.10,  fortificatiewerken 3.1727, Franse kapers 4.1747, Franse troepen 4.1749, frauduleuze praktijken 4.1755, 8.1798, fundaties 3.1731, galgen en galgstraffen 8.1796, 10.4, gecombineerde dingbank 4.1756, gedeporteerde geestelijken 8.1799, Gedeputeerde Staten 9.1814, geestelijke goederen 3.1729, 5.1766, geestelijke tiendheffers 6.1778 [5x], geldkasoprichting 7.1794, geldopnamen 2.1695, 8.1796, geleidegeld 4.1747, 5.1762, gelooide vellen 7.1794, gemeijnt 3.1732, gemene middelen 4.1748, 5.1772, 6.1775, 8.1796, 8.1797, 8.1798, 8.1799, 10.19, gemengde huwelijken 4.1750, geneeskundige staatsregeling 8.1799, generaal pardon voor 'andersdenkenden'9.1801, genootschappen van wapenhandel en -oefening 6.1787, geseling en geselpalen 5.1771, 8.1796, gevangenpoort 5.1760, 7.1795, gewapende burgermacht 8.1797, 8.1798, 8.1799, 9.1801,  godsdienstpraktijken 3.1733, 7.1795, 8.1796, godshuizen 3.1731, goederen van de Keurvorst van de Paltz 8.1796, goederenverkoop 2.1685, 2.1725, gorsen 10.8, goud- en zilverdraad spinnen 6.1776, gouverneurs 9.1814, graanhandel 2.1698, 4.1756, 4.1757, 8.1796, graantransport 1.1650, 4.1756, 4.1757, 5.1770, 7.1795 [4x], grenskwestie 1.1679, griendgronden 4.1755, 10.8, griffiers 9.1803, groenroede 5.1758, grondgewincijnzen 6.1790, 7.1793, 8.1771-1781, grondvergaderingen 8.1798,  grosserijen 4.1751, grote Brabantse zwijgende landtol 4.1747, 5.1762, 10.38, grote omwenteling 9.1801, gruit 1.1643, 4.1755, 9.1800, 10.37, gruweldaden 10.4, gymnasium 5.1766, haaf-vuren op Sint Maartendag 7.1795, haardas 9.1804,  handel & scheepvaart 5.1770, handel met belgiŽ 7.1795, Hannoveraanse troepen 4.1749, haringvaart 4.1750, 4.1755, 4.1756, haven 'sBosch 5.1769, heemraadschap 3.1730, heerlijkheid 1.1652, 1.1654, 1.1672, 1.1675, 1.1679, 2.1711, 3.1727, 4.1750, heffingen 8.1796, 8.1798, 8.1799, herbergen 3.1742, 9.1853, Hessische troepen 4.1749, h.geestrekeningen 3.1740, hoephout 4.1755, hoeveverkoop 1.1650, 1.1675, Hof van AppŤl 9.1810, Hof van Justitie 8.1797, 8.1798, 9.1800, hoge vierschaar 9.1810, Hollandse gemeenten 9.1808, hondenbezitters 2.1714, 4.1753, honderdste penning 5.1763, 8.1797, hondsdolheid 5.1771, 8.1798, hongersnood 7.1794, hoofdgeldlijsten 4.1756, 5.1761, 5.1770, hoge waterstand 5.1771, hoogdijkgraaf 3.1730, Hoogduitse gemeenten 9.1808, hoogschout contra kwartierschouten 1.1623, 1.1683,hoornbeesten 2.1716, hospitaal Franse legers 7.1794, houtdiefstal 8.1798, houtschat 3.1744, 3.1745, 5.1759, 5.1760, 5.1766, 6.1776, 6.1786, 6.1787, 7.1791, 7.1795, 8.1796, 8.1798, 10.33, 10.36, 10.42, huisvredebreuk 6.1785, huizen langs de Dieze 4.1750, huizenlijst 'sBosch 6.1787 [2e druk], huizenquohieren 4.1751, huizenverkoop 7.1793, hutten op de heide 4.1751, huurders 5.1761, huurkoetsier 'sBosch 5.1774, 6.1786,  huwelijk 9.1809, huwelijksaangelegenheden 7.1795, hypotheekrecht 9.1809, ijkmeester 1.1680, inbeslagname van goederen 5.1769, IJsselse straatstenen 4.1747, ijsslederijdersgilde 3.1731, import en export naar Engeland 6.1781, imposten 3.1735, impost bestiaal 4.1756, impost bieren 4.1756, impost op consumpties 6.1775, 10.28, ingebieder 5.1758, inkwartiering militairen 7.1794, instructie voor ontvangers 2.1686, intermediair administratief bestuur 8.1798, inundaties 4....., inval der Fransen 10.1, 10.12, invoer producten o.a. brood 4.1747,8.1798, IsraŽlitische gemeenten 9.1808, jaarmarkten 5.1766, jacht 1.1674, 5.1767, 5.1769, 5.1773, 7.1794, 8.1796, 9.1809, jenever 7.1794, Joodse gemeenten 9.1808, justitie 1.1673, 1.1680, 8.1796, 8.1798,  kaarsmakers 2.1716, kadavers begraven 9.1862, kanunniken 1.1672, kerkelijke beambten 8.1796, kerkenbouw en -reparaties 6.1778, kerkgebouwen 8.1798, 8.1799, kerkhoven 8.1799, kerkmeesters 2.1700, kerkrechten 1.1650, kerkreparaties 2.1719, kerkschuren 5.1760, ketellappers 1.1651, 2.1693, 5.1759, klachten 8.1799, kleine specie 5.1761, 5.1770, klein zegel 7.1795, 8.1796, 8.1798, 9.1809, klerken te rgriffie, klokkengelui 1.1650, 8.1796, klooster van de Carmel te Oirschot 9.1865, kohieren van landerijen 3.1732, koninklijk wapen 9.1809, koopvaardijschepen 5.1760,6.1779,  koperslagers 1.1651, 2.1693,5.1759, korenwijnstokerij 9.1809, kosterhuizen 7.1793, kraammaal-praktijken 4.1756, krantenadvertenties in de staatskrant 9.1808, krijgstucht 7.1794, kurken 4.1750, kwartierschouten 2.1700,10.30,  kwekerijen 4.1749, lakenindustrie 2.1716, 7.1794, landmeters 1.1668, landslasten 6.1785, 8.1796, 8.1797, lantaarns in 'sBosch 6.1779, latijnse scholen 5.1764, 5.1765, leen- en tolkamer 7.1793, leengoederen en leenverheffing 1.1592, 1.1629, 1.1640, 1.1644, 1.1651, 2.1684, 2.1702, 2.1705, 4.1754, 5.1664, 6.1780, 8.1797, 9.1809, leenhof van Brabant 8.1797, 9.1809, leer 7.1794, legale hypotheek 4.1755, legitimatiebrieven 1.1662, leraren 8.1796, levensmiddelen 6.1780, 7.1794,Lex Salica der Franken 10.31, lijfstraffen 10.10,  lindmolens 4.1753, linnen 7.1794, Louis d'or 8.1797, maalloon 6.1780,  manufacturen 4.1748, maten & gewichten 8.1798, meelverkoop 10.7, messentrekkerij en vechtpartijen 10.5, mestspeciŽn 9.1801, militairen en militaire zaken 1.1623, 2.1704, 3.1743, 3.1745, 4.1747, 4.1748, 4.1749, 4.1750, 9.1800, militaire gevangenis 9.1808, militaire sociŽteit 6.1776, misdadigers 9.1809, molens 2.1700,6.1789,  moordenaars 2.1725, 5.1775, municipaal bestuur 8.1796, 8.1797, muntmeesters 4.1753, muntstukken 2.1723, 4.1747, 4.1749, 4.1750, 4.1752, 4.1757, muntvervalsing 4.1757, 7.1793, nachtroeper of klapwaker 3.1740, Nationale Bataafse Couranr 8.1797, Nationale Conventie 7.1795 [4x], Nationale Vergadering 8.1796, 8.1797, Nederduitse scholen 9.1805, nieuwe erven Beek & Donk 6.1790, noodveer 'sBosch-Vlijmen 9.1823, Noorderleger 7.1794, notariŽle attestaties 6.1776, notarissen 1.1665, 2.1704,3.1732, novale tienden 4.1795 [na 1746], 5.1765, 5.1775, 6.1776, 8.1771-1781, obligaties 6.1787, 6.1790, 8.1799, officieren van justitie 9.1809, oliesoorten 7.1794, omwaterd huis 1.1671, onder Dieze 5.1766, onderhoud straten en wegen 2.1704, 3.1727, 3.1728, 4.1746, 4.1747, 4.1751, 4.1752, 7.1794, 9.1870, 10.29, 10.30, onderhoud waterlopen 1.1651, 1.1653, 4.1750, 4.1753, 4.1754, onderrentmeesterschap 3.1744, 3.1745, 5.1759, 5.1766, 6.1776, 6.1786, 8.1796, 8.1771-1781, 10.33, 10.36, 10.42, ondertrouw en trouw 8.1796, ongeregeldheden 10.3, onroerend goed 9.1809, ontginningen 3.1742, 5.1772, 6.1787, 8.1797, ontstaan 'sBosch 1.1540, oorlogslasten 1.1672, oorlogsmaterieel 4.1749, 5.1775, 6.1781, oorlogsschade 8.1798,  openbare verkoop landerijen 7.1793, opperadministratie 7.1795, opperconsistorie 9.1808, oproerkraaiers 8.1798, opruiende en lasterlijke lectuur 6.1781, 7.1795, ordehandhaving & veiligheid 7.1794, 8.1796, organist Franse Kerk 'sBosch 10.18, overstromingen in Gelderland 8.1799, paapse stoutigheden 4.1755, paarden 1.1617, 3.1732, 4.1750, paardengeld 4.1747, 5.1762, paardenlijsten 7.1794 [3x], paardenmarkt 9.1800,  paardenmishandeling 6.1786, pachter van de landtol 10.45, papisten 1.1659, 2.1700, paspoorten 7.1794, 8.1796, 8.1798, 8.1799, pastorieŽn 7.1793, 8.1798, patronaatsrecht 8.1799, patrouilleren 2.1720, perceelsnamen 9.1826, permissieschellingen 4.1752, personele omslagen 3.1736, 6.1781, pijnbank 8.1796, plunderen en roven 10.4, politie 1.1673, 1.1680, politieke (en religieuze) reformatie 3.1735, 4.1746, 6.1787, pootkaart 5.1760, 5.1766, 6.1787, pootreglement  2.1696, portokosten 7.1795, 8.1796, 8.1799, posten 10.10, posterijen 8.1799,  potas 7.1794, prebenden 8.1799, predikant 4.1747, 6.1785, prijsverhogingen 10.10, procederen 10.11, procureurs of hoofdofficieren 1.1669, 9.1809, Pruisisch geld 7.1793, publieke verkopingen 9.1817, publieke verpachting 9.1826, raad van administratie 8.1799, raden 8.1796, recht van contradictie 1.1650, 1.1651, recht van ingebod + uitpanding 10.34, rechten van de mens 7.1795, 8.1798, recht van excue en issue 8.1797, recognitiecijns 4.1755, redden van drenkelingen 8.1797, reŽle omslagen 3.1736, 4.1750, 5.1761, 5.1767, 6.1783, 7.1792, religieus feest van Saint Napoleon 9.1805, remissies 1.1672, 4.1746, 4.1747, 4.1748, 4.1750, 5.1766, 5.1769, 5.1772, 8.1797, rentebrieven en obligaties 3.1726, 3.1727, 3.1737,6.1776, 6.1777, 6.1782, 6.1786, 6.1787, 6.1790, rentmeester nationale domeinen 9.1801, reorganisatie rechterlijke macht 8.1798, repartitie kwartiersomslag 6.1790, ridderorde 6.1780, rietvelden 10.8, rijtuigen 7.1794, roggeschaarste 7.1794, ronde maten 2.1716, ronselen van militairen 9.1800, rooms armenweeshuis 'sBosch 6.1779, rooms katholieken 3.1730,  roomse priesters 5.1760, roomse religie 4.1755, roomsgezinden 5.1760, rundvee 3.1732, 3.1741, 3.1742, 3.1743, 3.1744, 4.1747, 5.1773, 6.1776, 8.1796, 8.1798, 8.1799, rundvlees 3.1741, salarissen 1.1662, 2.1724, Sambreleger 7.1794, sauvegarde 1.1644, 1.1675, 4.1754, schade aan de natuur 2.1699, 2.1708, 4.1749, 6.1778, scheepvaart 1.1644, 4.1747, 6.1781,  schepen in dienst van Franse Republiek 8.1797, schepenbank 1.1670, scherprechters 9.1803, schoolmeester 4.1747, 7.1795, schoolreglement 7.1795, 9.1805, schouten (civiel) 1.1680, 9.1808, schouwvoering wegen 1.1669, 3.1729, 10.21, 10.30, schuldbrieven 8.1799, schutterijen ('sBosch) 4.1750, 6.1787, 7.1791,  schuurkerken 7.1793, secreetmest 9.1804, secretarissen 2.1724, 3.1732, 3.1741, 3.1742, 3.1743, 3.1744, smedengilde 1.1651, smokkelpraktijken 3.1727, soevereiniteit over Meierij 1.1636, staatsschulden 8.1799, stadskas 7.1795, 10.22, stadskruier 4.1752, stadsomroeper 2.1721, stadspoorten 7.1794, stadsrechten 2.1721, stapel van ossen 9.1800,  steenkolenhandel 8.1797, stieren 5.1762, straatschenderij 7.1792, straatvuil 9.1804, tabak 2.1716, tachtigste penning 2.1705, takkenbossen 10.9, tapperijen 9.1853, testamenten 3.1738, tienden 1.1672, 2.1700, 3.1732, 3.1739, 3.1742, 3.1743, 4.1753, 4.1755, 7.1791, 7.1795 [4x], 8.1796, 8.1798, 8.1799, 9.1805, 9.1806, 9.1807, 9.1810, tiendverpachtingen 5.1769, 10.24, tolheffing 1.1672, 1.1680, topografische kaart 7.1750, torenreparaties 2.1719, torenreparatie Lierop 6.1777, tortuur 8.1796, touwslagers 4.1751, tractementen (o.a.secretarissen) 3.1734, 10.27, transport van goederen 5.......turfwinning 1.1683, tweehonderdste penning 5.1763, 8.1797, 10.32, twintigste penning 8.1796, uitvoer koopwaar 4.1747, uitvoer salpeter, buskruit, zwavel e.d. 6.1784, vagabonden & landlopers 2.1720, 2.1725, vechtpartijen 3.1727, 5.1665, veediefstal 3.1745, veerschippers 4.1752, 4.1757, veertigste penning 2.1705, 3.1728, 6.1786, 7.1793, 8.1796, 9.1804, 10.23, veestapel 7.1794, veldbakkerij 7.1793,  vergieten gemeenteklok Lierop 6.1777, verjaardag Prins van Oranje 2.1687, verkopingen van vaste goederen 6.1783,  verpachtingen 5.1775, verpachting van zeep 2.1687, verpachting van zout 2.1687, 2.1716, verpondingen 10.19, 10.32, verpondingsquohieren 2.1725, 3.1727, vervalsingen 8.1797, 8.1799, vervuiling van de Dieze 1.1674, vestingwerken 5.1767, 7.1794 [3x], vicarieŽn 8.1799,  vierhonderdste penning 5.1763,vierscharen 10.10, vijftigste penning 8.1797, 10.28,  visserij 3.1740, 4.1747, 4.1750, 4.1755, 4.1756, 6.1786, 9.1809,9.1808,  10.6, vluchtelingen uit Frankrijk 3.1726, voerlieden [conducteurs] 1.1662, 4.1747, 4.1748, voermansgilde 3.1731, vogelbescherming 3.1742, 5.1761, vogelkooien 8.1796, vonders 4.1749, vorster 1.1670, vrachtkosten 8.1796, Vrede van Aken 4.1748, vreemde krijgsdienst 6.1779, vreemdelingenopvang 7.1794, 7.1795, 8.1796, 8.1798, vreugdebedrijven 6.1785, vrije beestenmarkt 3.1745, vrijheid van meningsuiting 8.1797, waag en waaggeld 2.1716, 4.1755, 5.1766, 5.1772, 9.1800, 10.37,  wapenbezit 3.1727, wagenposterij 5.1762, walvisvangst 6.1781, wapenschilden 8.1798, waranderecht 3.1739, watermolens 1.1545, 3.1731, weeshuis 'sBosch 10.18, weeskinderrekeningen, 3.1740, wegen en voetpaden 1.1653, wetgeving en wetboek 8.1796, 9.1809, 9.1810, wetten van blokkade 9.1809,  WIC 1.1670, 1.1672, 5.1670, wijnen 2.1716, wildbaanrecht 3.1739,winkelopening en -sluiting 7.1794, winkelwaren 2.1716, wisselbank 10.14, wisselwagen tussen 'sBosch en Utrecht 6.1784, zaagmolens 4.1752, zeedienst 8.1796, zeemacht 7.1795, zeep 7.1794, 8.1797,  zegelgebruik 4.1757, zeildoekververs 4.1751, zilvergeld 4.1753, zilversmeden 4.1753, zout 7.1794, 8,1797,   

 

 Henk Beijers Archiefcollectie