INDEX OP PERSOONSNAMEN

Anges de Valckenisse - zuster Marie Marquerite van de Carmel te Oirschot 9.1865, Anthonisz. - Antony Hermans secretaris en notaris te Waalwijk 3.1740, Arkesteijn - P. drukker 'sBosch 9.1804, Baer van - J.M. te Eindhoven 7.1795, Baljuw van Zuid Holland 5.1761, 5.1767, 7.1792, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, Barbie - Casparus 'sBosch 9.1806, Batavieren 7.1794, Berckel van - P.J. 8.1799, Beresteijn van - G. 7.1795, Beresteijn van - Gijsbert 10.9, Beusekom van - Anthony drukker in de Vughterstraat in de Papiermolen 'sBosch 3.1729, Beyts - Baron procureur generaal 9.1810, Bijvoet - Hendrik Anthony notaris 'sBosch 9.1826, Bleyswyck van - A. 4.1749, Boetselaar van - luitenant generaal 7.1793, Bogaart - den jonge bij de Vughterbinnenpoort 7.1794, Bon - professor te 'sBosch 5.1770, Boons - Maria (zie Camphen) 4.1752, Brandsenburg - Heer 4.1752, Britse Troepen 8.1799, Broer - Jansz. drukker 1.1540, Bruggen van Crooij van der - J.C.C. drost te Eindhoven 9.1807, BurgersociŽteit 8.1796, Camphen van - Juffrouw Catharina dr.v.Johan (zie Boons) 4.1752, Camphen van - Guilliam notaris te 'sBosch 5.1669, Camphen van - Heer Johan notaris en procureur 4.1752, Carmans - Pieter rentmr. van de Hertog van Sultsbag 3.1739, Casteleijns - Martinus herbergier te Waalwijk 9.1817, Chatvelt - J.L. 4.1752, Cipier van de Gevangenpoort te 'sBosch 5.1760, Clement - Johannes Christiaan advocaat gerechtshof Bergen op Zoom 9.1810, Combe de Tarn la - 7.1794, Diot - L. 7.1795, Compagnie Bataafse Jagers 8.1799, Cosijns - Steven 10.18, Court de la - Mr. P.E. landdrost 9.1807, Creyghton - J.A. 9.1807, Cuypers van Velthoven - Prosper 9.1853, 9.1884, Dam van - Mr.H. te Bergen op Zoom 9.1810, Does van der - Hendrik raad en oud-schepen te 'sBosch en rentmr. der Godshuizen 5.1775, Does van der - J.H. 7.1795, Donkapittel Sint Lambert te Luik 9.1806, Emous - Anthony stadsomroeper 'sBosch 2.1721, Gerwen van - Jonker Marcus kwartierschout 1.1623, Ghert van - P.C. 8.1799, 9.1807, Gilles - thesaurier generaal 6.1777, Gillissen - Cornelia te Bergen op Zoom 9.1810, Godin - Pieter majoor 10.22, Griensven van - N. 8.1799, Groenroede te 'sBosch 5.1758, Gualteri - Heer kwartierschout Peelland 2.1720, Gulpen van J.B. boekdrukker 'sBosch 6.1778, Halewijn - Francois in de Gouden Leeuw 'sBosch 9.1805, Hambroek van - Joost commandeur 10.22, Hamel van  - Gijsbert 10.17, Hanswijk van - Anthony 5.1762, Hanswijk van - Jan (zie Hyssel) 5.1762, Hanswijk van - Johan erfgenaam van Willem 5.1762, Hanswijk van - Willem pachter van de Brabantse Tol 5.1762, 10.45, Hartog - Jan te R'dam 8.1799, Hattem van - Pontiaan 3.1733, Heekeren van - Heer 4.1752, 6.1787, Heekeren tot Wierse van - Baron Ludolf 6.1780, Heemskerck - Pieter secretaris te Eindhoven 4.1746, Heer van Sint Michielsgestel 4.1750, Heeren - Johan koopman te 'sBosch 5.1762, 10.45, Heeren - W.J. koopman te 'sBosch 7.1795, Heeswijk van - Hendrik pachter van de bieren 4.1756, Hop - J. 4.1749, Heijde van der F. - eigenaar wijn- en koffiehuis aan de Grote Markt te 'sBosch 6.1787, Hemmen van - Heer 6.1785, Hertog van Brunswijk 6.1776, Hertog van Lorijnen en grootmeester van de Duitse Orde en gouverneur en kapitein der Nederlanden (Carel Alexander) 5.1772, Hertog Philips 5.1760, Hertogin van Brabant 5.1759, Heurn van - Ant. 10.28, Heurn van - Mr. Jan Hendrik 7.1791, 9.1807, Heymans - E. koopman 7.1795,  Heymans  - Marcus koopman uit Duitsland 8.1799, Hoffers - J.P. drukker 'sBosch 9.1806, 9.1810, Hompesch van - Reinhard Vincent gouverneur 10.22, Hoogschout van 'sBosch 5.1766, 5.1769, 7.1793, 7.1794 [12x], 7.1795, Hopp van der - thesaurier generaal 7.1791, Hooyman - Jan te Bergen op Zoom 9.1810, Hop - thesaurier generaal 10.24, Hopman - Christiaan te Steenbergen 9.1810, Hyssel van - Johanna Ma. Cath. weduwe van van Hanswijk 5.1762, Ingebieder 'sBosch 5.1758, Irhoven van - Hendrik drukker te 'sBosch 3.1743, Isambert - oorlogscommissaris 7.1794, Jong de - Johan 6.1787, Jong de - Mr. G. 9.1807,  Jongh de - Johan ouderling te Tilburg en Goirle 3.1740, Jongh de - Mr. Gijsbert te Beek & Donk 4.1754, Kanunnikessen Regulieren te Diest 6.1778, Kempenaer de - Mr. Hendrik rentmr. van de geestelijke goederen 3.1729, Keppel van - Johan Rabo hoogschout 10.22, Kessel van - Goyaart te Lith 9.1806, Keurvorst van de Paltz 8.1796, Kippinx - W.H. rentenier 7.1795, Knipschaar - G.W. te Zutphen 8.1799, Koning van Frankrijk 4.1747, 4.1748, Koning van Pruisen 4.1750, Koningin van Hongarije 4.1749, Kroes - Johannes te Steenbergen 9.1810, Kuypers - Heer H. predikant te Eindhoven 3.1726, Laagschout van 'sBosch 7.1793, Lambinet van Didenhoven - Peter 9.18de eeuw, Latour - Willem in de Keizer op de Vismarkt 'sBosch 7.1793, Leeden van - Hendrik Cornelis te Arnhem 8.1799, Lemmens - Wilhelmina (zuster Maria Augustina) professie 6.1778, Lightenvelt - F.G. medicine doctor 7.1795, Linsen de Jonge - J. 9.1807, Lodewijk XIV 8.1797, Louis d'Or 8.1797, Lynden van - Heer 6.1785, Maren van - Gijsbert te Lith 9.1806, Mattemburg van - Pieter Andries rentmr. van de Keurvorst van de Paltz en Heer van Sint Michielsgestel 4.1750, Meeter de - Hendrik te Beek & Donk 4.1754, Meulen van der - C. 10.34, Meyers - G. te 's-Gravenhage 3.1742, Minoretti - Theodorus pachter van de bieren 4.1756, Moerkercken van - H. 10.23, 10.24, Mont de - Steven drukker 1.1672, Nettelhorst van - Heer 6.1787, Nieuwvliedt van - T.M. 7.1795, Nimwegen van - notaris te Waalwijk 9.1817, Nobel - kapitein te Arnhem 8.1799, Ollefen van - Lieve 8.1797, Oranje (Nassau) van - Prins 2.1687, 6.1776, 6.1787, 7.1750, 9.18de eeuw, Pagay - Pieter doodslag 2.1707, Palier - H. drukker 'sBosch 9.1804, Parker - Johan Willem 10.14, Paulaerts - Anthonius Franciscus 9.1810, Perkin - Cornelis te Steenbergen 9.1810, Pieck van Thienhoven - Gijsbert rentmr. generaal der domeinen 9.18de eeuw, 10.30, Pijnappel - Adriaan Gerit te Rosmalen 4.1752, Pouderoijen - C. vorster 1.1670, Predikant van Oostelbeers 2.1747, Prelaat van Tongerloo 3.1731, Preuyts - Hendrik Lambertus te Maastricht 9.1809, Raad en rentmeester generaal (der domeinen) 5.1769, 5.1772, 6.1790, 7.1791, Raesfelt van - Willem hoogschout 1.1623, 1,1683, 5.1669, Ram de  - P.F.X. te Leuven 9.1865, Ranswijk van - Anthony pachter van de landtol 4.1747, Regenten van Schijndel 4.1749, Rijckevorsel van - A.T. koopman 7.1795, Rijssen van - H. te Bergen op Zoom 9.1810, Roij de - M. rentenier 7.1795, Romijnders - Rut te Lith 9.1806, Sambard - voedselopzichter 7.1794, Schellaert van - Graaf 1.1675, Scheltus - Jacobus drukker te 's-Gravenhage 3.1742, Schepenen van 'sBosch 5.1766, Schmeling de - Philip Willem raad en rentmr. der domeinen 2.1696, 3.1745, 4.1747, 4.1750, 10.21, Schoolmeester van Oostelbeers 2.1747, Schouw - J. 8.1799, Schriek - ontvanger te 'sBosch 5.1669, Secretaris van Lierop 6.1777, Seldenslach - Cornelis drukker 2.1687, Sille de - Anthony secretaris en notaris te Venloon 3.1740, Silver de - Maria arrestatie en detentie 3.1745 (1741), Spinosa 3.1733, Stadsbestuur 'sBosch 5.1769, Steen van der - Hendrik Arnoldus herbergier en burgemeester te Lith 9.1826, Stokvis - P. snelpersdrukker 'sBosch 9.1870, Storm - E. advocaat 7.1795, Sultsbag van - Hertog 3.1739, Sweerts - Jacob Ferdinand 10.17, Tephelen van - Heer Doctor 5.1669, Thienhoven van - Pieck 1.1662, 1.1669, 1.1674, Uleus - Mr. Diderik advocaat en president-schepen te Tilburg 3.1740, Veltman - Heer 10.24, Verheyen - Mr. A.J.J.H. 9.1807, Vogelvanger - Mr. P.J.G. secretaris generaal 9.1807, Vorst van Nassau 8.1796, 9.1802, Vreede - P. fabrikant te Tilburg 7.1795, Waesberghe van - Jan 9.18de eeuw, Wall van de - Heer te Maastricht 9.1809, Wandel van - Margaretha huishoudster bij van Heemskerck 4.1746, Weert de - E. 9.1802, Welderen van - 7.1791, Wurmont van - Jacobus huurkoetsier 'sBosch 5.1774, 6.1786  

 

 Henk Beijers Archiefcollectie