start ] omhoog ] collectie Prinsen ] collectie Van Bokhoven ] [ nieuw archief ] notarissen ] onge´nventariseerd ] oud archief ] oude cijnsboeken ] parochie archief / hervormde gemeente ]

omhoog ]

 

NIEUW ARCHIEF SCHIJNDEL     PERIODEN 1811-1990

Inmiddels is het zgn. nieuw archief van Schijndel, de periode 1811-1990 geheel overgedragen en berust in de Citadel te 's-Hertogenbosch. Er zijn prima inventarissen op gemaakt, die men op de websites van zowel rijksarchief als streekarchief 'langs Aa & Dommel' kan raadplegen. Het materiaal is prima toegankelijk, ook het beeldmateriaal en de historisch-topografische atlas en andere afbeeldingen. Het totale bestand beslaat zo'n 140 strekkende meter. In de toekomst zullen zeker onderdelen ervan integraal worden bewerkt.

historisch_onderzoek/Schijndel_nieuw_archief/Nieuw Archief Schijndel 1811-1930.doc

historisch_onderzoek/Schijndel_nieuw_archief/Nieuw Archief Schijndel 1930-1960.doc

historisch_onderzoek/Schijndel_nieuw_archief/Nieuw Archief Schijndel 1960-1990.doc

historisch_onderzoek/Schijndel_nieuw_archief/ALGEMENE TOEGANG OP ONS HEEMARCHIEF.doc

 

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits