overige documenten

welkom ] vergaderingen ] correspondentie ] rekeningen ] [ overige documenten ]
omhoog ]

laatste update: 22-08-2019

OVERIGE DOCUMENTATIE KWARTIERSARCHIEF PEELLAND

Naast de bekende notulen van kwartiersvergaderingen, de kwartierscorrespondentie en d evele kwartiersrekeningen met hun bijlagen, zijn er nog aardig wat 'losse docuumenten' die interessante informatie geven over allerlei aspecten van de gebeurtenissen binnen het kwartier Peelland.

 


Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Henk Beijers amateur-historicus / e-mail: archiefcollectie@home.nl