Start ] Omhoog ] archief Beurzenstichtingen ] archief Esch ] archief Schijndel ] archief Veghel ] archief Vught ] belastingen & domeinen ] classis Peelland en Kempenland ] classis 's-Hertogenbosch ] collectie aanwinsten ] collectie Cuypers-van Velthoven ] collectie Santvoort ] collectie Van Leefdael ] handschriftenverzameling ] kwartier Peelland ] kwartiersvergaderingen stad & meierij ] leen en tolkamer ] plakkaten ] provinciaal genootschap ] [ raad en rentmeester generaal ] raad van Brabant ] resoluties Raad van State ] resoluties Staten Generaal ] vredegerecht Sint-Oedenrode ]

Omhoog ]

 

Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen

In dit archief treft men een grote variatie archiefbestanden aan, die zowel genealogisch, toponymisch als historisch-geografisch interessant zijn. Bij bijna elk bestand is een persoonsnamen- en plaatsnamenindex opgenomen, zodat iedere onderzoek(st)er vrij snel kan zien of er iets van zijn/haar gading bij is. Over het algemeen zijn het volgens de archiefinventaris de zgn. 'pakken',  waar in feite geen indexen op bestaan. Ze worden heel algemeen omschreven met toevoeging van begin- en eindjaartal. Ik heb geprobeerd de werkelijke inhoud nader uit te werken. Soms gebeurt dat in telegramstijl, maar heel vaak worden teksten integraal opgenomen. Een boeiend archief en voor elk wat wils. 

 

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.011.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.016.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.017.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.018.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.019.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.020.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.021.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.022.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.023.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.024.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.025.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.026.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.027.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.028.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.029.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.030.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.031.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.032.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.033.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.034.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.035.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.036.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.037.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.038.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.039.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.040.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.041.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.042.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.043.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.044.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.045.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.046.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.085.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.087.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.293.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.294.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.295.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.296.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.297.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.298.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.299.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.305.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.307.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.314.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.327.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.328.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.329.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.343.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.344.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.346.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.351.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.354.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.417.doc
historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.418.doc

Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.437.doc

historisch_onderzoek/Raad_Rentmr_Gen_Domeinen/RRG.438.doc
   
   

 Henk Beijers Archiefcollectie