start ] omhoog ] [ artikelen ] boeken ] historische nieuwtjes ]

omhoog ]

 

ARTIKELEN

Door het verzamelen van veel historische informatie krijg je de mogelijkheid de onderscheiden archiefstukken in artikelvorm om te zetten en geschikt te maken voor publicatie in heemkundige tijdschriften. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van alle geschreven en gepubliceerde artikelen. De belangrijkste tijdschriften waarin ik publiceer zijn het heemblad van de heemkundekring H/N.Ouwerling in Deurne en dat van heemkundekring Schijndel  in de jaren '90 begonnen als 'heemblad', tussen 1999-2002 niet verschenen en weer opnieuw doorgestart in 2003 met jaargang 10 onder de naam "Rond die Cluse". Naast die artikelen ben ik de laatste jaren als een van de redacteuren betrokken bij het informatieblad van de Koninklijk Erkende Zangvereniging Vughts Mannenkoor, waar ik de concertverslagen verzorg, soms interviews met nieuwe koorleden afneem en uitwerk en een serie artikelen schrijf getiteld "Uit onze archieven". Deze serie is bedoeld als aanloop naar een gedenkboek. Het Vughts Mannenkoor bestaat vanaf 1917. Als vice-voorzitter berust bij mij de taak het complete archief te inventariseren en te beheren. Tot voor kort zat het in 6 bananendozen, maar inmiddels is over de eerste 75 jaren een ordening aangebracht. 

De doorlopende serie 'Uit  het kloosterarchief van onze zusters' is ook na te lezen op de website van de zusters www.zustersvanliefde.nl onder de rubriek 'actueel'.

Artikelen BHIC (link naar BHIC website)

Hieronder hyperlinks naar de verhalen over Rampjaar 1672 zoals deze zijn gepubliceerd op de site van het BHIC in de rubriek 'Keiveel Verhalen'

Inhoud

1973-1989

 • 1973 Ouders bouwen mee aan 'hun school'- Schijndels Weekblad [februari]
 • 1974 Ouderparticipatie op school - School [januari]
 • 1981 Vrouw op het schavot - Weekblad voor Deurne [11 juni]
 • 1982 Stukje uit geschiedenis van Vlierdense kapel - Weekblad voor Deurne [22 juli]
 • 1982 Staken in het onderwijs - 'aan de lijn' in De Meierij [november]
 • 1982 Toponiemenonderzoek en kadaster in een historisch-geografische context - een praktische handleiding voor heemkundekringen [typoscript december]
 • 1983 Rondwandeling door centrum Vlierden anno 1832 - Weekblad voor Deurne 13 augustus 
 • 1983 Het vorsterambt van Vlierden in de 18de eeuw - D'n Uytbeyndel deel 1 pag.19
 • 1983 Toponiemenonderzoek - 't goed ter Heze onder Vlierden -  D'n Uytbeyndel deel 2 pag.2
 • 1983 De kaak te Vlierden - bestek van een kaak - D'n Uytbeyndel deel 3 pag.1
 • 1984 De klokken uit de oude toren van Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 4 pag.4
 • 1984 De Singel te Vlierden anno 1830 - D'n Uytbeyndel deel 6 pag.24
 • 1984 Onderzoek naar oude veldnamen in Vlierden - Weekblad voor Deurne [5 april]  
 • 1985 De Vlierdense vroedvrouw uit 1777 -  D'n Uytbeyndel deel 7 pag.36
 • 1985 Over Vlierdense veldnamen gesproken - D'n Uytbeyndel deel 8 pag.28
 • 1985 Vlierden had nog een kasteeltje - een eerste introductie -  D'n Uytbeyndel deel 9 pag.1
 • 1985 Speerpuntenbeleid een lachertje - Katholiek Schoolblad [mei]
 • 1985 Ik hoop niet dat de mensen wonderen verwachten na 1 augustus [startdatum van de basisschool] - Nieuwsblad voor Schijndel  [juli]
 • 1986 Een president-schepen uit Vlierden [1696-1732] - D'n Uytbeyndel deel 11 pag.10
 • 1986 De hoeve 'ter Erpendonk' onder Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 10 pag.15
 • 1986 Historische notities over de Vlierdense kapel - D'n Uytbeyndel deel 11 pag.24
 • 1986 Toponiemenonderzoek in de praktijk [groene boekje] - typoscript [april]
 • 1987 De praktijken van een Deurnese schoolmr. W.van Esch - D'n Uytbeyndel deel 12 pag.1
 • 1987 De tiendblokken te Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 13 pag.7
 • 1987 Huize de Vliert onder Vlierden [1907-1987] de beginjaren - D'n Uytbeyndel deel 13 pag.24
 • 1987 Het notarieel protocol van Gerardus Nouts [1551-1573] - D'n Uytbeyndel deel 14 pag.6
 • 1987 Iets leuks voor genealogen - D'n Uytbeyndel deel 14 pag.23
 • 1987 Het Helmonds Schepenprotocol [1396-1434] onder de loupe - typoscript - bekroond met de Historische Prijs van de stad Helmond
 • 1988 Akkertoponiemen in Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 15 pag.7
 • 1988 Het testament van Heer Jan Ambrosius .van der Heze - D'n Uytbeyndel deel 16 pag.3 
 • 1989 Vlierden in het rampjaar 1672 - D'n Uytbeyndel deel 17 pag.9
 • 1989 Een uniek project voltooid! (Helm.Schepenprot. 1396-1500 - D'n Uytbeyndel deel 18 pag.7
 • 1989 De inboedel van pastoor Henricus Cox uit Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 18 pag.17
 • 1989 Geestelijke goederen onder Vlierden anno 1648 - D'n Uytbeyndel deel 19 pag.10
 • 1989 Voorwoord bij 'Cijnsregisters Helmond H.A.H. 156 deel II [1737-1757] - Heemkundekring Beek & Donk
 • 1989 Zo gaat het niet ! [reactie op bezuinigingen in het basisonderwijs] Katholiek Schoolblad [18 maart]
 • 1989 Huizen in de Veestraat tussen 1400 en 1832 - De Vlasbloem - Historisch Jaarboek Helmond dl. 10 [dec] 

1990-1999

 • 1990 Cijnsboeken als historische bron - D'n Uytbeyndel deel 20 pag.1
 • 1991 Rond de oude toren van Vlierden I - D'n Uytbeyndel deel 22 pag.19 
 • 1991 Veldnamen vertellen geschiedenis - Brabants Dagblad [14 october]
 • 1992 Rond de oude toren van Vlierden II  - D'n Uytbeyndel deel 23 pag.1
 • 1992 Een slotje op Klein Bruheze onder Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 24 pag.1
 • 1993 Herberg de Zwaan te Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 26 pag.17
 • 1993 Publikaties van de werkgroep Oud-Vlierden - D'n Uytbeyndel deel 27 pag.8
 • 1993 Latijnse familienamen in en genealogisch onderzoek - D'n Uytbeyndel deel 28 pag.12
 • 1993 Enkele zeer oude Schijndelse veldnamen - Heemkundeblad Schijndel 1e jrg. no.2
 • 1993 Nieuws van de historische werkgroep Schijndel - Schijndels Weekblad [18 november]
 • 1993 Veldnamenonderzoek en omgevingsonderwijs - Geografie Educatief 3e kwartaal  
 • 1994 Kort Vlierdens nieuws anno 1794 - D'n Uytbeyndel deel 29 pag.8
 • 1994 De Kerkhofhoeve als pachthoeve van Binderen - D'n Uytbeyndel deel 30 pag.6
 • 1994 Werkdocument beleidsplan [1996-2000] Stichtingsbestuur Brabants Heem [november]
 • 1995 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland I - D'n Uytbeyndel deel 32 pag.1
 • 1995 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland II D'n Uytbeyndel deel 33 pag.1
 • 1995 Molen de Pegstukken 150 jaar - lesbrief groepen 7 en 8 basisschool - typoscript
 • 1996 Wetenswaardigheden uit de kwartiersarchieven van Peelland III - D'n Uytbeyndel deel 34 pag.1
 • 1997 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland IV - D'n Uytbeyndel deel 35 pag.3
 • 1997 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland V - D'n Uytbeyndel deel 36 pag.3
 • 1997 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland VI - D'n Uytbeyndel deel 27 pag.4
 • 1997 Lezing voor het Archeologisch Samenwerkingsverband Regio Helmond [typoscript]
 • 1997 De rijkdom van het oud archief van Schijndel - Schijndels Weekblad [27 november]
 • 1997 Onbekend schuttersgilde ontdekt - Schijndels Weekblad [11 december]
 • 1997 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel 1 - Schijndels Weekblad [18 december]
 • 1998 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel 2 - Schijndels Weeklblad [15 januari]
 • 1998 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel 3 - Schijndels Weekblad [2 april]
 • 1998 Ouderdom Sint Servatiusgilde onzeker - Schijndels Weekblad [16 april]
 • 1998 Laat-Middeleeuwse veldnamen in Schijndel - jubileumboekje NMC [mei]
 • 1998 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel 4 - Schijndels Weekblad [14 mei] 
 • 1998 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland VII - D'n Uytbeyndel deel 38 pag.4
 • 1998 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland VIII - D'n Uytbeyndel deel 39 pag.1
 • 1998 Oude Schijndelse familienamen deel 1 - Heemkundeblad Schijndel
 • 1999 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel deel 5 - Schijndels Weekblad [14 januari]
 • 1999 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel deel 6a - Schijndels Weekblad [11 februari]
 • 1999 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel deel 6b - Schijndels Weekblad [25 maart]
 • 1999 De Sint Servatiuskerk in Middeleeuws Schijndel deel 6c - Schijndels Weekblad [8 april] 
 • 1999 Oude Schijndelse familienamen deel 2 - Heemkundeblad Schijndel 
 • 1999 Oude Schijndelse familienamen deel 3 - Heemkundeblad Schijndel 
 • 1999 Oude Schijndelse familienamen deel 4 - Heemkundeblad Schijndel 

2000-2003

 • 2000 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland IX - D'n Uytbeynde; deel 44 pag.3
 • 2000 De oude schoutsrekeningen van de Meierij 1368-1638 - D'n Uytbeyndel deel 45 pag.3
 • 2000 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland X - D'n Uytbeyndel deel 46 pag.3
 • 2000 Boek Servatiuskerk bijna gereed - Schijndels Weekblad [24 augustus]
 • 2000 Biografie over Jonker Marcus van Gerwen in de maak - mededelingenblad heemkundekring De Oude Vrijheid te Sint Oedenrode 
 • 2001 Wetenswaardigheden uit de kwartiersarchieven van Peelland XI - D'n Uytbeyndel deel 48 pag.12
 • 2001 Veroordeelden in de Meierijse schoutsrekeningen 1 - Gen.Ts.O.Brab. [juni]
 • 2001 Het Schijndels landschap in beeld 1 - Schijndels Weekblad [20 september]
 • 2001 Het Schijndels landschap in beeld 2 - Schijndels Weekblad [27 september]
 • 2001 Het Schijndels landschap in beeld 3 - Schijndels Weekblad [4 october]
 • 2001 Het Schijndels landschap in beeld 4 - Schijndels Weeklblad [11 october]
 • 2002 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland XII - D'n Uytbeyndel deel 51 pag.7
 • 2002 Slotje Groenendaal in het Hermalen 1- Schijndels Weekblad [24 januari]
 • 2002 Slotje Groenendaal in het hermalen 2 - Schijndels Weekblad [31 januari]
 • 2002 Slotje Groenendaal in het Hermalen 3 - Schijndels Weekblad [4 april]
 • 2002 Inleiding bij presentatie van het boek over de Liempdse veldnamen [april]
 • 2002 Landschapsinrichting niet van vandaag of gisteren - Schijndels Weekblad [mei]
 • 2002 Wetenswaardigheden uit de kwartiersarchieven van Peelland XII - d'n Uytbeyndel XII jrg.51 najaar
 • 2003 De linnenwever van Coudewater - Rosmalla jrg.13 nr.1 [[januari]
 • 2003 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland XIII - D'n Uytbeyndel deel 52 pag.9
 • 2003 De naamgeving 'Rond die Cluse' - Rond die Cluse jrg.10 pag. 2
 • 2003 Aanvullingen op boek Servatiuskerk - Rond die Cluse jrg.10 deel 1 pag. 5
 • 2003 Schijndelse families 1 - Rond die Cluse jrg.10 deel 1 pag.11 
 • 2003 Reliëfaanduidingen in het landschap 1 - Rond die Cluse jrg.10 deel 1 pag. 21
 • 2003 Schijndelse families 2 - Rond die Cluse jrg.10 deel 2 pag.19
 • 2003 Reliëfaanduidingen in het landschap 2 -  Rond die Cluse jrg.10 deel 2 pag. 26 
 • 2003 Zomerconcert Meierijs Kamerkoor [recensie] - Schijndels Weekblad [3 juli]
 • 2003 Archeologen aan het werk tijdens Hartemert - Schijndels Weekblad [21 augustus]
 • 2003 Onderzoekers tasten nog in het duister - Schijndels Weekblad [28 augustus]
 • 2003 Wetenswaardigheden uit de kwartiersarchieven van Peelland XIII - d'n Uytbeyndel jrg.52 zomer
 • 2003 Scherven, oude koeien en een plaggenput - Schijndels Weekblad [4 september]
 • 2003 In de ik-cultuur gedijen de 'onopgevoeden' - Brabants Dagblad [ za. 11 october pagina 8]
 • 2003 Brabanders op het spoor 1 periode 1556-1560  in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant jrg.18 nr.4
 • 2003 Gelezen in Brusselse archieven  - remissiezaken uit Oisterwjk e.o. 1556-1648 De Kleine Meierij jrg.54 nr.2 
 • 2003 In memoriam Toon Vermeer - Schijndels Weekblad [11 december]  
 • 2003 Verschil moet er zijn in het onderwijs - column... De mening van.....Brabants Dagblad [27 december] 

2004

 • 2004 In memoriam Jet Geerkens - Schijndels Weekblad [14 januari]
 • 2004 Brabanders op het spoor 2 periode 1560-1564 in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant jrg.19 nr.1
 • 2004 Berlicumse persoonsnamen in 1465 - in: Achterum van Historische Ver.Berlicum/Middelrode 8.1. febr. 2004
 • 2004 Wetenswaardigheden uit de Kwartiersarchieven van Peelland XIV in: d'n Uytbeyndel jrg.54 lente
 • 2004 'Op Kaudewater gevangen'- Rosmalla jrg.14 nr.1 pag. 45 
 • 2004 Brabanders op het spoor 3 periode 1564 - 1569 in:  Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant jrg.19 nr.2 
 • 2004 Brabanders op het spoor 4 periode 1570 - 1576 in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant jrg.19 nr.3
 • 2004 De heibel begon in 'de Muts' en 2 korte verhalen onder de titel 'Gelezen in Brusselse Archieven 1 en 2' -  in: Rosmalla jrg.14 nr.2
 • 2004 Vondst putten maakt opgravingen bijzonder - Schijndels Weekblad 13 mei 2004
 • 2004 Brochure Organisatiestructuur van het Vughts Mannenkoor [interne uitgave]
 • 2004 Brandkuil terug in het centrum van Schijndel ? in: Schijndels Weekblad 22 september 2004
 • 2004 Inleiding voor de landschapsdag Staatsbosbeheer te Schijndel - 'Landschap en cultuurhistorie' [intern stuk]
 • 2004 Het spookslot van Schijndel [deel 1] - in : Schijndels Weekblad 7 oktober 2004
 • 2004 De alles-moet-kunnen-cultuur bij uitvaarten - in: Brabants Dagblad 28 oktober 2004
 • 2004 Brabanders op het spoor 5 periode 1577-1582 in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant jrg.19 nr. 4 oktober 2004
 • 2004 Geschiedenis van Schijndel vol verrassingen [eindverlag archeologisch onderzoek aan de Steeg] - in: Schijndels Weekblad 11 november 2004
 • 2004 De weddenschap in de Wildeman deel 3 [behorend bij de geschiedenis over het spookslot van Schijndel - per abuis is deel 2 nog niet  gepubliceerd] - in: Schijndels Weekblad - 16 december 2004

2005

 • 2005 Dankwoord aan onze heemvriend Ben Peters [tijdens avondwake uitgesproken] maandag 5 januari
 • 2005 In memoriam Ben Peters in : Schijndels Weekblad woensdag 14 januari
 • 2005 Wie was jonker Marcus van Gerwen - vooraankondiging in Weekblad voor Midden-Brabant 19 jan. pag.17
 • 2005 Brabanders op het spoor [6] periode 1578-1582 in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 20 nr.1 januari
 • 2005 De dappere Ferdinand gaat op onderzoek uit - Het spookslot van Schijndel deel 4 in: Schijndels Weekblad 
 • 2005 Jonker Marcus van Gerwen op schrift in : De Corridor weekblad voor Sint Oedenrode e.o. februari
 • 2005 Tachtigjarige Oorlog in de Peel - vooraankondiging boek over jonker Marcus van Gerwen in: Wb.v.Deurne
 • 2005 Specialist in historie - vooraankondiging boek over Marcus van Gerwen in: Corridor te St.Oedenrode e.o. 2 maart
 • 2005 Nederlanders moeten niet zo klagen - reactie op 'de kwestie' in : Brabants Dagblad van 6 april
 • 2005 Het eeuwenoude verhaal nadert zijn ontknoping - Het spookslot van Schijndel deel 5 in : SW 7 april 
 • 2005 Pleidooi voor behoud van de Lidwinakapel te Schijndel - voordracht in de raadsvergadering van 14 april
 • 2005 We nemen aan dat het ooit gebeurd is - Het spookslot van Schijndel deel 6 in: SW 14 april  
 • 2005 Brabanders op het spoor [7] periode 1584-1596 in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 20 nr.2 april
 • 2005 Landschap en cultuurhistorie - in: Rond die Cluse jaargang 12 nr.1 pag.6-31 [inleiding landschapsdag]
 • 2005 Gelezen in Brusselse archieven - 4 in: Rosmalla jaargang 15 nr.2 pag.19-22 
 • 2005 Brabanders op het spoor [8] periode 1602-1608 in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 20 nr.3 juni   
 • 2005 Ouderdom van Schijndel relatief begrip n.a.v. het 700-jarig bestaan in: Schijndels Weekblad van 4 augustus
 • 2005 De Schijndelse hopteelt vroeger [1] in : Schijndels Weekblad 30e jrg. week 35 van 1 september
 • 2005 Straatnamenbordjes en historie in Schijndels Weekblad 30e jrg. week 38 van 22 september
 • 2005 Presentatie van het tabernakel in de Wijbossche Antoniuskapel - zaterdag 24 september
 • 2005 De Schijndelse hopteelt  vroeger [2] in: Schijndels Weekblad jrg. 30 week 41 van 13 oktober
 • 2005 Brabanders op het spoor [9] periode 1615-1619 in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 20 nr.4 [oktober]
 • 2005 De Schijndelse hopteelt vroeger [3] in: Schijndels Weekblad november 2005
 • 2005 De Schijndelse hopteelt vroeger [4] in: Schijndels Weekblad december 2005
 • 2005 Jubileumboek over zusters die bidden en werken in: Brabants Dagblad zaterdag 3 december pag.13
 • 2005 Gelezen in de resoluties van de Raad van State in: Rosmalla jrg.15 no.4 - 4 december 2005
 • 2005 Jubileumboek voor de Zusters van Schijndel in: Schijndels Weekblad 8 december 2005
 • 2005 De legende van het Sleutje'sspook te Schijndel - themanummer van Rond die Cluse jrg.12 nr.2 - 40 pagina's

2006

 • 2006 Brabanders op het spoor [10] periode 1620-1626 in: Genealogisch Tijschrift voor Oost-Brabant [digitale versie] van jrg.21 nr.1 januari 2006
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [1] in: Schijndels Weekblad jrg.31 week 1  donderdag 5 januari
 • 2006 De Schijndelse hopteelt vroeger [5, 6 en slot] in: Schijndels Weekblad jrg.31 week 2 donderdag 12 januari
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [2] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 16 maart 2006
 • 2006 De Schijndelse hopteelt vroeger - brochure van de heemkundekring - kleurendruk 32 pag. [gedateerd december 2005]
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [3] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 11 mei 2006
 • 2006 Uit het kloosterarchief  van onze zusters [4] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 15 juni 2006 
 • 2006 Docentenhandleiding t.g.v. de historische expositie 'Schijndel in de Gouden Eeuw' [mei 2006] 60 pag. met illustraties
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [5] in: Schijndels Weekblad jrg.31 13 juli 2006
 • 2006 Schijndel in de Gouden Eeuw [1] en [2] in: Schijndels Weekblad jrg.31 27 juli 2006
 • 2006 Schijndel in de Gouden Eeuw [3] in: Schijndels Weekblad jrg.31 3 augustus 2006
 • 2006 Waalwijk in het nieuws [1] in: De Klopkei jrg.30 1e en 2e kwartaal pag. 21 en 22 - 2006
 • 2006 Schijndel in de Gouden Eeuw [4] in: Schijndels Weekblad jrg.31 augustus 2006
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [6] in: Schijndels Weekblad jrg.31 24 augustus 2006
 • 2006 Waalwijk in het nieuws [aflevering 1] ion: De Klopkei jrg.30 1e en 2e kwartaal 2006 pag.21
 • 2006 Historische details over Coudewater in: Rosmalla 16 nr. 2  pag.23 en 24 - augustus 2006
 • 2006 Unieke archiefvondst heemkring in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 24 augustus 2006
 • 2006 Inleiding uitgesproken bij de opening van de expositie 'Schijndel in de Gouden Eeuw - 26 augustus 2006
 • 2006 Schijndel in de Gouden Eeuw [5] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 31 augustus 2006
 • 2006 Schijndel in de Gouden eeuw [slot] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 7 september 2006
 • 2006 Historische Nieuwtjes [1] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 21 september 2006
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [7] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 21 september 2006
 • 2006 Historische Nieuwtjes [2] in: Schijndels Weekblad jrg.31  - 12 oktober 2006
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [8] in: Schijndels Weekblad jrg.31 - 2 november 2006
 • 2006 Rosmalen in de 17e eeuw [1] in: Rosmalla 16 nr.3 pag.11-13 - november 2006 
 • 2006 Historische Nieuwtjes [3] in: Schijndels Weekblad - decembernummer
 • 2006 Uit het kloosterarchief van onze zusters [9] in: Schijndels Weekblad - decembernummer
 • 2006 Waalwijk in het nieuws [aflevering 2] in: De Klopkei jrg.30 3e en 4e kwartaal 2006 pag.26-29

2007

 • 2007 Uit het kloosterarchief van onze zusters [10] in:Schijndels Weekblad jrg.32 - 4 januari 2007
 • 2007 Historische Nieuwtjes [4] in: Schijndels Weekblad jrg.32 - 18 januari 2007
 • 2007 Historische Nieuwtjes [5] in: Schijndels Weekblad jrg.32 - 25 januari 2007
 • 2007 Historische bijzonderheden over Rosmalen in de 17e eeuw [2] in : Rosmalla jrg.16 nr.4 januari 2007
 • 2007 Samenspraak t.g.v. het Gouden Kloosterfeest van zr. Truus Sonder [ zie websitie Zusters van Schijndel]
 • 2007 Historische Nieuwtjes [6] in: Schijndels Weekblad jrg.32 - 15 maart 2007
 • 2007 Uit het kloosterarchief van onze zusters [11] in: Schijndels Weekblad jrg.32 - 22 maart 2007
 • 2007 Uit het archief van de Raad en Rentmeester Generaal - fragmenten uit inventarisnummer 327 in:GTOB 2007
 • 2007 Straatnamen in nieuwbouwwijk de Ploeg te Berlicum/Middelrode - advies aan de heemkundekring dd. 26 maart
 • 2007 Uit het kloosterarchief van onze zusters [12] in: Schijndels Weekblad jrg.32 - 19 april 2007
 • 2007 Toponiemenonderzoek in de praktijk [powerpointpresentatie] voor ca. 70 heemkundigen op BHIC dd. 20 april 2007
 • 2007 Medley als jubileumlied voor het gouden bruidspaar Pieter en Pauline Heessels van Maaren op 21 april 2007
 • 2007 Historische Nieuwtjes [7] in: Schijndels Weekblad jrg.32 - 10 mei week 19 anno 2007
 • 2007 Historische Nieuwtjes [8] in: Schijndels Weekblad jrg.32 - 16 mei  week 20 anno 2007
 • 2007 Uit het kloosterarchief van onze zusters [13] in: Schijndels Weekblad jrg. 32 - 16 mei week 20  anno 2007
 • 2007 - Gelezen in archieven [1] - Dungenaren in de remissieboeken van Brussel - in: Het Griensvenneke jrg32 nr.2 juni 2008
 • 2007 Uit het kloosterarchief van onze zusters [14] in: Schijndels Weekblad jrg. 32 - 14 juni week 24 anno 2007
 • 2007 Historische Nieuwtjes [9] in: Schijndels Weekblad jrg. 32 - 21 juni week 25 anno 2007
 • 2007 Uit het kloosterarchief van onze zusters [15] in: Schijndels Weekblad jrg. 32 21 juni week 25 anno 2007
 • 2007 - Gelezen in archieven [1] in: Het Griensvenneke ts. van HKV 'Op  die Dunghen' jrg. 32 nr.2 juni 2007 pag.2-5 
 • 2007 - Historische Nieuwtjes [10] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 7 juli 2007
 • 2007 - Historische Nieuwtjes [11] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 12 juli 2007
 • 2007 - Historische Nieuwtjes [12] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 19 juli 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [16] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 19 juli 2007
 • 2007 - Historische Nieuwtjes [13] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 26 juli 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [17] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 26 juli 2007
 • 2007 - Historische Nieuwtjes [14] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 2 augustus 2007
 • 2007 - Oproep aan leden heemkring [werving nieuwe leden voor historische werkgroep] - SW 2 augustus 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [18] - Schijndels Weekblad - 2 augustus 2007
 • 2007 - Historische Nieuwtjes [15] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 9 augustus 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [19] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 9 augustus 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [20] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 16 augustus 2007
 • 2007 - Historische Nieuwtjes [16] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 4 oktober 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [21] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 4 oktober 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [22] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 25 oktober 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [22a] - rectificatie op 25.10.07 - SW 1 november 2007
 • 2007 - Première Sleutjes'Spook - boekje bij DVD - 3 november 2007 in 't Spectrum
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [23]  - Schijndels Weekblad jrg.32 - 8 november 2007
 • 2007 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [24] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 13 december 2007
 • 2007 - Subliem concert Meierijs Kamerkoor [recensie] - Schijndels Weekblad jrg.32 - 20 december 2007

2008

 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [25] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 4 januari 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [26] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 10 januari 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [27] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 17 januari 2008
 • 2008 - Historische Nieuwtjes [17] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 17 januari 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [28] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 24 januari 2008
 • 2008 - Gelezen in archieven [2] - Een zwervende Dungenaar in: Het Griensvenneke jrg.33 nummer 1 februari 2008
 • 2008 - Historische Nieuwtjes [18] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 6 maart 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [29] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 6 maart 2008
 • 2008 - Historische Nieuwtjes [19] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 13 maart 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [30] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 13 maart 2008
 • 2008 - Historische Nieuwtjes [20] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 20 maart 2008
 • 2008 - Gelezen in archieven [3] in: Het Griensvenneke jrg.33 nr.2 mei 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [31] - Schijndels Weekblad jrg.33 - juni 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [32] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 3 juli 2008
 • 2008 - Schijndel 700 jaar - Schijndels Weekblad onder gemeenteberichten - jrg.33 - 3 juli 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [33] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 10 juli 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [34] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 17 juli 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [35] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 24 juli 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [36] - Schijndels Weekblad jrg.33 -31 juli 2008
 • 2008 - Gelezen in archieven [4] in: Het Griensvenneke jrg.33 nr. 3 augustus 2008
 • 2008 - Interview voor het BD door Marieke vd Berg i.v.m. Schijndel 700 - 24 augustus 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [37] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 7 augustus 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [38] - Schijndels Weekblad jrg.33 - 17 oktober 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [39] - SW 23 oktober 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [40] - SW 30 oktober 2008
 • 2008 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [41] - SW 11 december 2008

2009

 • 2009 - Jubileumkrant Schijndel 700 [1309-2009] - nieuwjaarsdag 2009 - uitgave SW
 • 2009 - De akte uit 1309 nader bekeken [uitgiftebrief van Hertog Jan II] - SW 30 januari 2009
 • 2009 - Gelezen in archieven [5] in: Het Griensvenneke - 1e nummer van 2009
 • 2009 - Uit het kloosterarchief van onze zusters [42] - SW 12 maart 2009
 • Historische Nieuwtjes [22] - SW 26 maart 2009
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [43] - SW 2 april 2009
 • Historische Nieuwtjes [23] - SW 2 april 2009
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [44] - SW 7 mei 2009
 • Gelezen in archieven [6] in: Het Griensvenneke van 2 mei 2009
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [45] - SW 15 mei 2009
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [46] 11.06.09
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [47] 02.07.09
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [48] 09.07.09
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [49] 16.07.09
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [50] 23.07.09
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [51] 06.08.09
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [52] 13.08.09
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [53] 20.08.09
 • Gelezen in archieven [7] in: Het Griensvenneke 34 nr.3 augustus 2009
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [54] 03.09.09
 • ‘Tussen het Eentje en de Moerputten’ [veldnamenonderzoek voor Vught en Cromvoirt] in Vughts Historische Reeks deel 11 [uitgave 2009]
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [54] in SW 3 september 2009
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [55] in SW 12 november 2009
 • Gelezen in archieven [8] in: Het Griensvenneke 34 nr.4 december 2009

2010

 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [56] in SW 4 februari 2010
 • Historische Nieuwtjes [24] in SW van 25 februari 2010
 • Gelezen in archieven [9] in Griensvenneke februari 2010
 • Historische Nieuwtjes [25] in SW van 4 maart 2010
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [57] in SW van 25 maart 2010
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [58] in SW van 11 maart 2010
 • Historische Nieuwtjes [26] in SW van 18 maart 2010
 • Historische Nieuwtjes [27] in SW van 1 april 2010
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [59] in SW van 22 april 2010
 • Historische Nieuwtjes [28] in SW van 22 april 2010
 • Een historische route door het middeleeuwse buitengebied van Schijndel [overgenomen door VVV Schijndel als toeristische route]
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [60] in SW 6 mei 2010
 • Historische Nieuwtjes [29] in SW van 12 mei 2010
 • Gelezen in archieven [10] in Griensvenneke mei 2010
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [61] in SW van 10 juni 2010
 • Historische Nieuwtjes [30] in SW van 17 juli 2010
 • Historische Nieuwtjes [31] in SW van 22 juli 2010
 • Historische Nieuwtjes [32] in SW van 12 augustus 2010Gelezen in archieven [11] in: Het Griensvenneke [Den Dungen] jrg.35 nr. 3 augustus 2010
 • Historische Nieuwtjes [33] in: Schijndels Weekblad van 16 september 2010
 • Historische Nieuwtjes [34] in: Schijndels Weekblad van 28 oktober 2010
 • Historische Nieuwtjes [35] in: Schijndels Weekblad van 4 november 2010
 • Historische Nieuwtjes [36] in: Schijndels Weekblad van 18 november 2010
 • Een geïllustreerd ABC van de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel [sinterklaasgedicht]
 • Interview over het jubileumboek van de Zusters van Liefde in: SW van 9 december 2010
 • Historische Nieuwtjes [37] in: Schijndels Weekblad van 16 december 2010
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [62] in: Schijndels Weekblad van 16 december 2010
 • Gelezen in archieven [12] in: Her Griensvenneke [Den Dungen] jrg.35 nr.4 december 2010

2011

 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [63] in SW van 6 januari 2011
 • Gelezen in archieven [13] in: Het Griensvenneke jrg.36 nr.1 februari 2011
 • Historische Nieuwtjes nr.38 in SW van 24 maart 2011
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [64] in SW van 31 maart 2011
 • Historische Nieuwtjes nr.39 in SW van 21 april 2011
 • Gratieverleningen of ‘remissie’ in: Te Lommele op die Campine jrg.37 nr.1 april 2011
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [65] in SW van 21 april 2011
 • Historische Nieuwtjes nr.40 in SW van 14 mei 2011
 • Gelezen in archieven [14] in: Het Griensvenneke jrg.36 nr.2 mei 2011
 • Historische Nieuwtjes nr.41 in: SW van 2 juni 2011
 • Historische Nieuwtjes nr.42 in: SW van 8 juli 2011
 • Historische Nieuwtjes nr.43 in: SW van 28 juli 2011
 • Hopoogstlied geschreven t.g.v. het 7e hopoogstfeest van Schijndel
 • Van hopbel tot hopzak – 42-regelig rijmdicht over de geschiedenis van de Schijndelse hopteelt
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [66] in SW van 4 augustus 2011
 • Uit het kloosterarchief van onze zusters [67] in SW van 18 augustus 2011
 • Je kunt niet anders dan diep respect hebben – interview i.v.m. jubileumboek [SW 1 september 2011]
 • Historische Nieuwtjes [44] – Schijdels Weekblad van 20 oktober 2011
 • Boekpresentatie van het jubileumboek ‘Alles heeft zijn tijd’ 1 november 2011
 • Historische Nieuwtjes [45] – Schijndels Weekblad van 1 december 2011
 • Gelezen in archieven [15] – in: Griensvenneke jrg.36 nr.4 november 2011
 • Historische Nieuwtjes [46] – Schijndels Weekblad 8 december 2011
 • Interview in tijdschrift ‘In Brabant’ van december 2011
 • Historische Nieuwtjes [47a] – Schijndels Weekblad 29 december 2011

2012

 • Historische Nieuwtjes [47b] – Schijndels Weekblad 5 januari 2012
 • Middeleeuwse toponiemen in het Schijndelse landschap – voorbereidend artikel op het project ‘Zitbanken in middeleeuws Schijndel met infozuiltjes waarop historische informatie over het ontstaan en datering van de middeleeuwse veldnaam die in de zitbank staat ingebrand
 • Historische Nieuwtjes [47c] – Schijndels Weekblad 16 maart 2012
 • Promotie-artikel ‘Heemkunde – een boeiende hobby’ – in een Schijndels tijdschrift van de winkeliersvereniging – medio mei 2012
 • Vlugschrift als voorbereiding op de ‘Cursus oud schrift lezen’ – 15 april 2012
 • Afscheid van Hans Boers als voorzitter van Cantamus Corde te Vught – in: Kerkbode jrg.10 nr.2
 • Historische Nieuwtjes [47d – slot] Schijndels Weekblad donderdag 12 april 2012
 • Carnavalsspecial t.g.v. het 40-jarig bestaan van Basisschool de Beemd te Schijndel [ludieke benadering van de historie van de school sinds 1972]
 • Gelezen in archieven [16] in: Griensvenneke jrg. 37 nr.2 van 2012
 • Tekest van de Johanniscantate [vierstemmig] t.g.v. de 80e verjaardag van Jan Kurvers voorzitter op dat moment van Cantamus Corde te Vught [medelodie: Cantate Domino van Pitoni]
 • Historische Nieuwtjes [48] – Schijndels Weekblad van 19 juli 2012
 • Historische Nieuwtjes [49] – Schijndels Weekblad van 23 augustus 2012
 • Historische Nieuwtjes [50] – Schijndels Weekblad van 6 september 2012
 • Historische Nieuwtjes [51] – Schijndels Weekblad van 13 september 2012
 • Historische Nieuwtjes [52] – Schijndels Weekblad van 25 oktober 2012
 • Vertelling over Sleutjesspook in het moederhuis van de Zusters van Liefde van Schijndel op 5 december 2012
 • Toelichting op het bankenproject [zie bij Middeleeuwse toponiemen hierboven] en toespraak t.g.v. de officiële onthulling van de 6 geplaatste zitbaken Lutteleijnde, Vier Ghemalen, Hautert, Scinlremere, Lantweer en Scrivershove – 7 december 2012

2013

 • Historische Nieuwtjes [53] – Schijndels Weekblad van 17 januari 2013
 • Benoeming tot ‘d’n Hopplukker 2013’ een eretitel in Schijndel voor personen die een bijzondere betekenis hebben en actief zijn voor de cultuurhistorie van Schijndel gesymboliseerd in een fraai standbeeldje ‘d’n Hopplukker’ uitgereikt door Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Carnaval – 11 februari 2013
 • Gelezen in archieven [17] in : Griensvenneke jrg.38 nr.1 van 2013
 • Historische Nieuwtjes [54] – Schijndels Weekblad van 21 maart 2013
 • Historische Nieuwtjes [55] – Schijndels Weekblad van 18 april 2013
 • Historische Nieuwtjes [56a] – Schijndels Weekblad van 2 mei 2013
 • Historische Nieuwtjes [56b] – Schijndels Weekblad van 16 mei 2013
 • Gelezen in archieven [18] in: Griensvenneke jrg. 38 nr.2 van 2013
 • Historische Nieuwtjes [57a] – Schijndels Weekblad van 18 juli 2013
 • Aankondiging Cursus Oud Schrift Lezen – Schijndels Weekblad van 12 augustus 2013
 • Historische Nieuwtjes [57b] – Schijndels Weekblad van 22 augustus 2013
 • Gelezen in archieven [19] in: Griensvenneke jrg.38 nr.3 augustus 2013
 • Historische Nieuwtjes [58a] – Schijndels Weekblad van 5 september 2013
 • Historische Nieuwtjes 59a in: Schijndels Weekblad van 3 oktober 2013
 • Naamgeving Vicaris – toespraak bij de officiële opening van appartementencomplex ‘Vicaris’ op 1 november 2013
 • Historische Nieuwtjes 59b in: Schijndels Weekblad van 14 november 2013

2014

 • Toespraak bij de officiële onthulling van de eerste attentiesteen herinnerend aan Villa Colorito op 23 januari 2014
 • Historische Nieuwtjes 60 in: Schijndels Weekblad van 27 maart 2014
 • Historische Nieuwtjes 61 in: Schijndels Weekblad mei 2014
 • Historische Nieuwtjes 62 in: Schijndels Weekblad 26 juni 2014
 • Heemkundekring Schijndel wil kringen inspireren in: De Koerier van Brabants Heem nr.60
 • Historische Nieuwtjes 63 in: Schijndels Weekblad van 28 augustus 2014
 • Historische Nieuwtjes 64 in: Schijndels Weekblad van 13 november 2014
 • Artikel ‘Groot nieuws voor Schijndel’ in: Schijndels Weekblad van 4 december 2014

2015

 • Historische Nieuwtjes nr.65 in Schijndels Weekblad van 8 januari 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.66 in Schijndels Weekblad van 22 januari 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.67 in Schijndels Weekblad van 29 januari 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.68 in Schijndels Weekblad van 5 februari 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.69 in Schijndels Weekblad van 26 februari 2015
 • Een vrij onbekend archiefbestand uit de Meierij in Koerier van Brabants Heem nr.64 maart 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.70 in Schijndels Weekblad van 2 april 2015
 • De goede moordenaar – informatief boekje bij de DVD behorend bij de Schijndelse tramrails - een uitgave van Heemkundekring Schijndel
 • Historische Nieuwtjes nr.71 in Schijndels Weekblad van 23 april 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.72 in Schijndels Weekblad 28 mei 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.73 in Schijndels Weekblad 25 juni 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.74 in Schijndels Weekblad van 2 juli 2015
 • Dirigentenwissel bij het Groot Gemengd Koor te Vught in: Kerkbode jrg.13 nr.3
 • Historische Nieuwtjes nr.75 in Schijndels Weekblad van 9 juli 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.76 in Schijndels Weekblad van 23 juli 2015
 • In memoriam Riek Tibosch in Schijndels Weekblad van 7 augustus 2015
 • Neem een kijkje in een veldhospitaal in 1746 BHIC-site blog 5 augustus 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.77 in Schijndels Weekblad van 18 september 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.78 in Schijndels Weekblad van 9 oktober 2015
 • Historische Nieuwtjes nr.79 in Schijndels Weekblad van 30 oktober 2015
 • Hou je keurig aan de regels BHIC-site blog 2 november 2015
 • Schijndel in de Resoluties van de Raad van State in: Rond die Cluse jrg.22 nr.2
 • In memoriam Harry Schreurs in: Rond die Cluse jrg.22 nr.2
 • Historische Nieuwtjes nr.80 in Schijndels Weekblad van 13 november 2015
 • Historische Nieuwtjes 81 in: Schijndels Weekblad van 20.11.2015
 • Historische Nieuwtjes 82 in: Schijndels Weekblad van 11.12.2015
 • Een losgeslagen bende in Oss BHIC-blog van 23.112/2015

2016

 • Honderd jaar resoluties van de Raad van State - monnikenwerk van archiefonderzoeker Henk Beijers in: Schijndels Weekblad van 22.01.2016
 • Historische Nieuwtjes 83 in: Schijndels Weekblad van 29.01.2016
 • Waarheen, waarvoor? Henk Beijers over archieven ontsluiten – een pracht job! BHIC-blog 03.02.2016
 • In de biechtstoel [interview] in: Schijndels Weekblad van 26.02.2016
 • Harde klappen voor Lieropse schoolmeester BHIC-blog van 22.03.2016
 • Historische Nieuwtjes 84 in: Schijndels Weekblad van 01.04.2016
 • Historische Nieuwtjes 85 in: Schijndels Weekblad van 13.05.2016
 • Historische Nieuwtjes 86 in: Schijndels Weekblad van 27.05.2016
 • HN 87 27 mei 2016
  Herbergbezoek liep slecht af, een biddende inwoonster, bonje bij het St.Catharinagilde
 • HB 88 17 juni 2016
  Een brute overval, geroutineerde gauwdieven, verdergaande intimidatie
 • HN 89 29 september 2016
  De dienstmaagd van de predikant, de aap uit de mouw
 • HN 90 20 oktober 2016
  Slotheer van Seldensate in het nieuws, onverwachte arrestatie
 • HN 91 17 november 2016
  De Boxtelse secretaris, een lekker glaasje wijn, het oordeel van derden
 • in: Koerier Brabants Heem nr.71 december 2016 pag.11 e.v.
  Resoluties van de Raad van State

2017

 • in BD van 1 februari 2017 Opinie: Dankjewel Mw. Feddema [sociaal pedagoge]
 • Kerkelijke verenigingen in Schijndel [1] in: Rond die Cluse februari 2017

 • Historische Nieuwtjes nr.92 Gerbrands de smiecht in SW 16.2.2017

 • Roversbende in actie in: Nieuwsbrief van het BHIC  2.3.2017

 • Historische Nieuwtjes nr.93 Johannis alias d’n Buijl in SW 13.4.2017

 • Historische Nieuwtjes nr.94 Schelmen op dievenpad n SW 20.4.2017

 • Menigte grijpt zelf hardhandig in bij huiselijk geweld in Nieuwsbrief van het BHIC 21.4.2017

 • Historische Nieuwtjes nr.95 Een gezelschap in de herberg in SW 4.5.2017

 • De allerlaatste krant….[dankwoord] in SW 4.5.2017

 • Boeiend verleden - in column Oud Nieuws in DeMooiSchijndelKrant [DMSK] 7.6.2017

 • Teerdag loopt uit de hand - in column Oud Nieuws in DMSK 14.6.2017

 • Heibel in de tent – in column Oud Nieuws in DMSK 28.6.2017

 • In ondertrouw bij de predikant – in column Oud Nieuws in DMSK 5.7.2017

 • Ons Heilig Hartbeeld –in column Oud Nieuws in DMSK 12.7.2017

 • Een verrassende scheiding en wending – in column Oud Nieuws in DMSK 19.7.2017

 • Een overleden vorster van Schijndel – in column Oud Nieuws in DMSK 26.7.2017

 • Verrassende straf: levenslang bidden voor de ziel van Amijs in: Nieuwsbrief van het BHIC 28.8.2017

 • Fatale ongelukken – in column Oud Nieuws in DMSK 30.8.2017

 • Internering en ontbering [1] – in column Oud Nieuws in DMSK 5.9.2017

 • Internering en ontbering [2] – in column Oud Nieuws in DMSK 12.9.2017

 • Internering en ontbering [3] – in column Oud Nieuws in DMSK 19.9.2017

 • Internering en ontbering [4] – in column Oud Nieuws in DMSK 3.10.2017

 • Leendse weduwe blijkt strijdlustige dame in: Verhalenserie van het BHIC dd. 5.10.2017

 • Internering en ontbering [5] – in column Oud Nieuws in DMSK 24.10.2017

 • Tuchthuis voor een dronkaard in: Verhalenserie van het BHIC dd. 25.10 2017

 • Consequentie van een nieuwe relatie in: Verhalenserie van het BHIC dd. 3.11.2017

 • Beeld van Sint Joris zorgt voor commotie in de kerk van Geffen - zie Verhalenserie op de - 8.11.2017

 • Een zwervend bestaan - zie Verhalenserie op de BHIC-site 16.11.2017

 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [6] in DMSK van 22.11.2017

 • Pastoor in de clinch met parochianen - zie Verhalenserie op de BHIC-site 27.11.2017

 • Diefstal uit de Lieshoutse korenwindmolen – zie Verhalenserie op de BHIC-site 4.12.2017

 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [7] in DMSK van 5.12.2017

2018

 • Frans rapaille maakt Meierij onvelig – zie Verhalenserie op de BHIC-site 8.1.2018
 • In memoriam Pieter Heessels in DMSK van 12.1.2018
 • Het ‘lovenswaardige zweet’ van de omstreden Marcus Van Gerwen [aanvulling op de biografie van mijn hand ] – zie Verhalenserie op de BHIC-site 17.1.2018
 • Moeder klimt in de pen voor dronken zoon – zie Verhalenserie op de BHIC-site 22.1.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [8] in DMSK van 14.2.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [9] in DMSK van 14.2.2018
 • Een reislustige bruid uit Rooi – zie Verhalenserie op de BHIC-site 21.2.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [10] in DMSK van 28.2.2018
 • Afscheidstoespraak bij afscheid van Frans Abrahams als voor zitter van de HKK 12.3.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [11] in DMSK van 13.3.2018
 • Tumult onder de burgerij – zie Verhalenserie op de BHIC-site 15.3.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [12] in DMSK 27.3.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [13] in DMSK 11.4.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [14] in DMSK 24.4.2018
 • Rumoer escaleert in Nistelrode – zie Verhalenserie op BHIC-site 7.5.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [15] in DMSK 8.5.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [16] in DMSK 22.5.2018
 • Heiligenkalender uit parochiearchief als 16e-eeuws jaargetijdenboek in : Heemtijdschrift Rond die Cluse nr.1 2018 p.4-7
 • Een impressie van een uitzonderlijk document [1] in: Heemtijdschrift Rond die Cluse nr.1 2018 p.25-33
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [17] in DMSK 6.6.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [18] in DMSK 19.6.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [19] in DMSK 4.7.2018
 • Van cafébezoek tot dodelijke steekpartij – zie Verhalenversie op BHIC-site 11.7.2018
 • Oud Nieuws – Internering en ontbering [20] in DMSK 18.7.2018
 • Een fanatieke kwartierschout trok ten strijde  in: themanummer over de 80-jarige oorlog – Erfgoed Brabant 1.7.2018
 • Van cafébezoek tot dodelijke steekpartij in: BHIC-verhalenserie 11.7.2018
 • In memoriam collega Ton van Drunen 18.8.2018
 • Meierij van ’s-Hertogenbosch een ‘waar moordnest’in: BHIC-verhalenserie 20.8.2018
 • Internering en ontbering [21] in: Oud Nieuwd column in DMSK 22.8.2018
 • In memoriam collega van de historische werkgroep Willie van de Greef van Zandbeek 31.8.2018
 • In memoriam dirigent Theo de Wijs in: Klaverblad Vught 5.9.2018
 • Internering en ontbering [22] in: Oud Nieuws column in DMSK 5.9.2018
 • Een jubilerende historische werkgroep [1993-2018] in: De Koerier van Brabants Heem septembernummer 2018
 • Internering en ontbering [23] in: Oud Nieuws column in DMSK 19.9.2018
 • Internering en ontbering [24] in: Oud Nieuws column in DMSK 3.10.2018
 • Heemmanifestatie 2018 in: Oud Nieuws column in DMSK 17.10.2018
 • Een bijzondere maatschappelijke stage [1] in: Oud Nieuws column in DMSK 31.10.2018
 • Verzamelartikelen over de heemmanifestatie incl. ontvangst van oorkonde bij eremedaille van Brabants Heem en later de benoeming tot erelid van de HKK Schijndel november 2018
 • Een bijzondere maatschappelijke stage [2] in: Oud Nieuws column in DMSK 14.11.2018
 • Het lijden Christus als voorbeeld in: BHIC-verhalenserie 26.11.2018
 • Een bijzondere maatschappelijke stage [3] in: Oud Nieuws column in DMSK  28.11.2018
 • Een bijzondere maatschappelijke stage [4] in: LOud Nieuws column in DMSK  12.12.2018

2019

 • Een bijzondere maatschappelijke stage nr.5 in: Oud Nieuws column DMSK van 9.1.2019
 • Een bijzondere maatschappelijke stage nr.6 in: Oud Nieuws column DMSK van 23.1.2019In memoriam Rieneke Spijkers 7.2.2019
 • Nieuw project rond oude documenten in: Oud Nieuws column DMSK van 13.2.2019
 • Van hopbel tot hopzak in historisch perspectief in: Oud Nieuws column DMSK 27.2.2019
 • Kerkkoorzangers opgelet in: Oud Nieuws column DMSK 13.3.2019
 • Je verborgen verleden in: Oud Nieuws column DMSK 27.3.2019
 • De vrederechter aan het woord in: Oud Nieuws column DMSK 10.4.2019
 • In BD onder ‘podium’ een ingezonden stukje n.a.v. de term ‘pastoorsfabriek’ 20.4.2019
 • Verdwenen Schijndelse achieven in: Oud Nieuws colum DMSK 24.4.2019
 • Burgemeestersspeech anno 1945 in: Oud Nieuws column DMSK 15.5.2019
 • Een verrassende ontdekking in: Oud Nieuws column DMSK 22.5.2019
 • Heel ver terug in de tijd in: Oud Nieuws column DMSK 5.6.2019
 • Schijndel in kwartier Peelland n: Oud Nieuws column DMSK 26.6.2019
 • Een 17e eeuw testament in: Oud Nieuws column DMSK 10.7.2019
 • Een nieuw publicatie op komst Oud Nieuws column DMSK 21.8.2019

 • Een kordate vrouw in oorlogstijd Oud Nieuws column DMSK 4.9.2019

 • Belgische vluchtelingen in Schijndel Oud Nieuws column DMSK 18.9.2019

 • Notarisakten uit het verleden Oud Nieuw column DMSK 3.10.2019

 • De commissaris aan het woord Oud Nieuws column DMSK 23.10.2019

 • Schijndelse begijntjes Oud Nieuws column DMSK 20.11.2019

 • Een nog onopgelost raadsel Oud Nieuws column DMSK 27.11.2019

 • Een ode aan archivaris van Bokhoven Oud Nieuws column DMSK 11.12.2019

2020

 • Schijndelaren en hun boeten Oud Nieuws column DMSK 15.1.2020

 • De Bodem van Elde Oud Nieuws column DMSK 5.2.2020

 • De Schijndelse hopwaag Oud Nieuws column DMSK 19.2.2020

 • Sprokkelingen in tijdschrift Taxandria Oud Nieuws DMSK 26.2.2020

 • Predikant Grootvelt Oud Nieuws column 11.3.2020

 • Een bijzonder archief Oud Nieuws column DMSK 8.4.2020

 • Bedevaart als boetedoening Oud Nieuws column DMSK 22.4.2020

 • Zeer vroege bewoning in Schijndel Oud Nieuws column DMSK 6.5.2020

 • Had Schijndel soms ook een gerechtsplaats? Oud Nieuws column DMSK 20.5.2020

 • Romeinse vondsten in Schijndel Oud Nieuws column DMSK 3.6.2020

 • Kerken en kapellen in Schijndel Oud Nieuws column DMSK 24.6.2020

 • Burcht van Rode in relatie met Schijndel Oud Nieuws column DMSK 1.7.2020

 • De Schrijvershoeve onder Schijndel Oud Nieuws column DMSK 26.8.2020

 • De Koeveringse molen Oud Nieuws column DMSK 16.9.2020

 • Oude woud-toponiemen Oud Nieuws column DMSK 23.9.2020

 • Stadsrecht of gebruiksrecht Oud Nieuws column DMSK 7.10.2020

 • Historische notities over Schijndelse gilden Oud Nieuws column DMSK 21.10.2020

 • Fundaties in Schijndel Oud Nieuws column DMSK 4.11.2020

 • Bossche kloosters in het Schijndels landschap Oud Nieuws column DMSK 18.11.2020

 • Een boeiende collectie Oud Nieuws column DMSK 2.12.2020

 • Oude kranten uniek archiefmateriaal Oud Nieuws column DMSK 23.12.2020

 

2021

 • Ons Hervormd kerkje Oud Nieuws columns DMSK 27.1.2021

 • Brandstichters in de Nonnenbossche Hoeven DMSK 10.2.2021

 • Staten Generaal DMSK 24.2.2021

 • Noodkreet rond medische zorg DMSK 10.3.2021

 • Bijenteelt 17e eeuw DMSK 24.3.2021

 • Raadhuis Schijndel DMSK 7.4.2021

 • Perkamenten stukken DMSK 21.4.2021

 • De legaten van Jan van Amstel DMSK 5.5.2021

 • Honderd jaar gemeentewet DMSK 19.5.2021

 • Een sfeerverhaal uit d vorige eeuw DMSK 9.6.2021

 • Een bekende bisschop DMSK 23.5.2021

 • De ‘Franse Toffel’ DMSK 14.7.2021

 • De eerste predikant DMSK 21.7.2021

 • Opvallende berichten 4.8.2021

 • Jaargetijdenboek 8.9.2021

 • Niets nieuws onder de zon 22.9.2021

 • Schijndel in het Bosch Protocol 6.10.2021

 • Hopplukker 20.10.2021

 • Oorlogsnotities 3.11.2021

 • Column nr. 100 17.11.2021

 • De vrederechter 1.12.2021

 • Nieuwe veldnamen 15.12.2021

2022

 • Historisch juweeltje 19.1.2022
 • Komisch verhaal 2.2.2022
 • Verlaten landgoed 16.2.2022
 • Kerkelijke zaken 2.3.2022
 • Rampjaar 1672 16.3.2022
 • Bisdomarchief mbt Schijndel 30.3.2022
 • Notaris Jan van den Heuvel 13.4.2022
 • Merkwaardige akte 28.4.2022
 • Religieuzen uit Schijndel 11.5.2022
 • Het bijengilde 1.6.2022
 • Gevarieerde hopnotities 8.6.2022
 • Militaire acties 22.6.2022
 • Schijndelaren naar de bloedprocessie 6.7.2022
 • De rijke collectie Prinsen 20.7.2022
 • Stamboomonderzoekers opgelet [7.9.22]
 • Schijndelaren naar het slagveld [21.9.22]
 • Parochiedossier Schijndel [12.10.22]
 • De Joodse begraafplaats [19.10.22]
 • Tumult in het raadhuis [9.11.22]
 • De Beenschool in het goud [23.11.22]
 • Vervoer in vroeger tijden [14.12.22]
 • Wie was Geerling van den Bossche [28.12.22]

2023

 • Een aardig wijnkeldertje [18.1.23]
 • Paaps of gereformeerd [1.2.2023]
 • Schijndel en de gereformeerde gemeente.1 [22.2.2023]
 • Criminele dossiers [8.3.2023]
 • Wederopbouw na WO II [12.4.2023]
 • Belegering door Maurits [10.5.2023]
 • De Dennenboom in historisch perspectief [24.5.2023]
 • Een dodelijke schietpartij [7.6.2023]
 • Historisch onderzoek als hobby [21.6.2023]
 • Dubbel feest op 1 [5.7.2023]
 • Vicaris van Alpen [19.7.2023]
 • Gerestaureerde archiefstukken Schijndel [30.8.2023]
 • Historische details uit Taxandria (1) [13.9.2023]
 • Historische details uit Taxandria (2) [27.9.2023]
 • Historische details uit Taxandria (3) [11.10.2023]
 • Historische details uit Taxandria (4) [25.10.2023]
 • Predikant Petrus Grootveldt contra vorster Thomas Gerbrands [8.11.2023]
 • Op stap met dominee Hanewinkel [29.11.2023]
 • Luguber nieuws uit het oud archief [13.12.2023]

2024

 • Historische details uit oude kranten (nr 146)
 • Een onverwacht noodlottig ongeval (nr 147)
 • Ontlastbrieven uit de 18e eeuw (nr 148)
 • 18e eeuwse herinneringen (nr 149)
 • Mijn allerlaatste column (nr 150)

Mijn verhalen op de site van het BHIC

Ik lever zelf het historisch materiaal aan en Marilou Nillesen medewerkster van het BHIC bedenkt een inleidende tekst en zoekt een passende titel – ze zijn te raadplegen op de BHIC-site onder .de rubriek ‘IN KEIVEEL VERHALEN’ en als je een verhaal gevonden hebt klik je op de naam Henk Beijers bij het fotootje en dan verschijnt de tekst bv. 41 verhalen van Henk Beijers, waarna je de afbeelding van de ilustratie ziet en de titel.

06.12.2009                De Zusters van Schijndel

10.12.2009                De Bodem van Elde

10.12.2009                Herenhuis als weeshuis

10.12.2009                Van raadkamer naar raadhuis

10.12.2009                Een Schijndels ziekenhuis

15.03.2015                Neem een kijkje in een veldhospitaal uit 1746

19.03.2015           In en in triest

16.04.2015                Feest in Den Bosch valt in 1744 letterlijk in het water

24.11.2015           Hou je keurig aan de regels

21.03.2016                Harde klappen voor Lieropse schoolmeester

20.04.2016                Psychiatrische hulp anno 1750

13.07.2016                Pastoor zorgt voor veel onrust te Berghem

01.03.2017                Roversbende in actie

21.04.2017                Menigte grijpt zelf hardhandig in bij huiselijk geweld

21.05.2017           Een vondeling in de problemen

25.08.2017                Verrassende straf: levenslang bidden voor de ziel van Amijs

05.10.2017                Leendse weduwe lijkt strijdlustige dame

13.10.2017                Zeshonderd gulden boete voor priester in overtreding

25.10.2017                Tuchthuis voor een dronkaard

02.11.2017           Consequentie van een nieuwe relatie ?

08.11.2017           Beeld van Sint Joris zorgt voor commotie in de kerk van Geffen

16.11.2017           Een zwervend bestaan

27.11.2017           Pastoor in de clinch met parochianen

08.01.2018           Frans rapaille maakt Meierij onveilig

17.01.2018           Het ‘lovenswaardige zweet’ van de omstreden Marcus van Gerwen

22.01.2018           Moeder klimt in de pen voor haar zoon

21.02.2018           Een reislustige bruid uit Rooi

15.03.2018           Tumult onder de burgerij

07.05.2018           Rumoer escaleert in Nistelrode

11.07.2018           Van cafébezoek tot dodelijke steekpartij

20.08.2018           Meierij van ’s-Hertogenbosch blijkt een ‘waar moordnest’

23.08.2018           Twijfelende koopman uiteindelijk in de boeien geslagen

13.09.2018           “Ick sal genootsaeckt zijn u met mijnen opsteker te doorsteken”

09.10.2018           Doordrinken tot je er bij neer valt

15.10.2018           Mannen met messen steken er op los

22.10.2018           Acht potten bier, zeven steekwonden, twee chirurgijn en één dode

07.11.2018           Op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment

26.11.2018           Het lijden van Christus als voorbeeld

04.12.2018           Diefstal uit Lieshoutse korenwindmolen

17.12.2008           Beers zit letterlijk aan de grond door Tachtigjarige Oorlog

09.01.2019           Kun jij je bier in één teug opdrinken?

12.02.2019           Bruiloft in Bergeijk leidt uiteindelijk tot begrafenis

26.03.2019           Geen bier mee in herberg de Zwaan [maar al snel wel een lijk]

06.06.2019           Een tapster met een eigen levensstijl

19.09.2019          Revolte in het Bossche garnizoen

19.09.2019          Bloedig tafereel na de bloedprocessie

14.11.2019          Geef mij mijn hellebaard terug

14.01.2020          Gebarsten tiendklokken van Borkel en Hoogeloon

31.08.2020          Geffenaar doodt Italiaan in Keulen

07.12.2020          Gij schelm, gij dief, gij moordenaar       

2022                   Columns in het kader van Rampjaar 1672
    deel 1 Onheil dreigt - op 8.februari 2022
    deel 2 Struinen door de regio - op 9 maart 2022
    deel 3 Een serieuze noodkreet - op 6 april 2022
    deel 4 Kriskras door Peelland – op 4 mei 2022
    deel 5 De strijd gaat door – op 6 juni 2022
    deel 6 Rol van de Garnizoenssteden – op 4 juli 2022
    deel 7 Garnizoen Grave – op 8 augustus 2022
    deel 8 Garnizoen ’s-Hertogenbosch……
    deel 9 De bloedige veldslag in Seneffe ………
    deel 10

 

NB: alle artikelen uit het kloosterarchief zijn te vinden op de website www.zustersvanliefde.nl onder actueel!

 

 Henk Beijers Archiefcollectie


Hit Counter by Digits