historische nieuwtjes

welkom ] boeken ] artikelen ] [ historische nieuwtjes ]
omhoog ]

laatste update: 13-02-2017

HISTORISCHE NIEUWTJES

Artikelen gepubliceerd in het Schijndels Weekblad

Naast heel veel andere artikelen [zie het overzicht onder de rubriek ‘publicaties’] met betrekking tot o.a. de Gouden Eeuw [6], de Servatiuskerk [8], het kloosterarchief van de Zusters van Schijndel [67], het Schijndels landschap [5] en vermelding t.g.v. bijzondere gebeurtenissen binnen Schijndel, is ook een serie verschenen onder de rubriek ‘historische nieuwtjes’; die worden hieronder nader beschreven.

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.01.doc

001 De Keulse Kar

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.02.doc

002 Pestziekte en pestheiligen, de heilige Rochus

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.03.doc

003 Aanwinsten heemarchief, akte burgerlijke stand, de klap op de vuurpijl

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.04.doc

004 Kerken en kapellen, gipsen beeldjes van Bolsius, rioleringsbuizen uit 1901

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.05.doc

005 Een spectaculaire ontvoering [Alida van Oisterwijk uit Schijndel], [plaatsen van wegwijzers anno 1904, de producten van Bolsius

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.06.doc

006 Geschiedenis als vertelvak, de secretaris bedreigd, heibel rond gemeentefunctionarissen [vorster Rijsterborg]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.07.doc

007 Nog eenmaal de beeldjes van Bolsius, de noodkerk uit 1838, een boeiende prent uit 1929 [Sint Servatiuskerk]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.08.doc

008 De schuurkerk opnieuw gesloten, smeekschrift van pastoor Ideleth, dorpsschool van Eerde

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.09.doc

009 Aartsbroederschap van de H.Familie, op bedevaart naar Handel

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.10.doc

010 De spijskokerij in de praktijk, de Schijndelse landweer, als de kat van honk is

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.11.doc

011 Een dodelijk slechtoffer, twee chirurgijns in actie, getuigenverklaringen in deze zaak, nog een dodelijk slachtoffer

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.12.doc

012 Een rare snuiter in dienst [1] (Gerbrands), staangeld en marktkramen, aanbesteding van de dorpspomp, een procesdossier dat er niet om liegt, een ten dele afgenomen legaat, een kar in beslag genomen

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.13.doc

013 Een rare snuiter in dienst [2], visitatie van een dood lichaam, een vergadering ten huize van Thomas Gebrands, zitdag in de Keulse Kar, uitgesloten van de avondmaaldienst

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.14.doc 014 Een rare snuiter in dienst [3], verandering van standplaats, nog meer slachtoffers, soldaten op de Slender
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.15.doc

015 Een folkloristische herinnering, het schoolreglement van 1655, een karakteristiek schoolfeest [Thomasviering], enkele lokale excessen in beeld

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.16.doc

016 Delicten en ontsporingen, weer een dodelijk slachtoffer, getuigenverklaringen van ingezetenen

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.17.doc

017 De Meierij menigmaal slagveld, conflicten tussen Geldersen en Brabanders, inkrimping van het huizenbestand [15e eeuw], zware oorlogscontributies, taak van de heemkundekring

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.18.doc

018 Inrichting van de heemkamer, de nalatenschap van ‘ons Jet’[Geerkens], Silvester Ideleth schuurkerkpastoor, zijn inboedel wordt geveild, kapelaan Van Kessel

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.19.doc

019 Hopcultuur in Schijndel, afbraak van de schuurkerk, twee interessante inboedels [Buesen en Bernouly/Bernuly]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.20.doc

020 Inval van de Fransen, generaals en legeroversten

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.21.doc

021 Cipier in tucht- en werkhuis, de oude omgeving van de Kluis

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.22.doc

022 Het wapen van Schijndel, H.Servatius als patroon, familie van der Leck, de eikenboom

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.23.doc

023 De schuurkerkperiode, een historische ontdekking

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.24.doc

024 Burgemeester in jubileumkrant [Hulshof], twee onbekende fotootjes

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.25.doc

025 Getuigenverklaringen:, wie was zijn moeder, details over een jong paard, oneerlijk verdeeld

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.26.doc

026 Getuigenverklaringen: de kleermaker aan het werk, verklaring van een oud-burgemeester, de waarheid komt uit de mouw

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.27.doc

027 Getuigenverklaringen: fraude in de hophandel, de hopmeester wordt gehoord, gesteggel over een sloot

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.28.doc

028 Getuigenverklaringen: de vogel was gevlogen, twee jonge paarden in opspraak, oenigheid over de huurprijs

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.29.doc

029 Getuigenverklaringen: twee gekochte paarden, een gezonken schip met hop

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.30.doc

030 Getuigenverklaringen: schelmen en dieven in Schijndel, verdwenen meubels en huisraad

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.31.doc

031 Getuigenverklaringen: een Rooise akker in het geding, een sloot die er niet was

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.32.doc 032 Getuigenverklaringen: paardenhandel van alle tijden, ruziënde familieleden
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.33.doc 033 Getuigenverklaringen: agrarisch Schijndel, hoe later op de avond….
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.34.doc 034 Getuigenverklaringen: de landmeter aan het werk, een weduwe haar huis uit gezet, paarden zijn een geliefd onderwerp
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.35.doc

035 Getuigenverklaringen: tiendenaars op bezoek, bewijs van geboorte en goed gedrag

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.36.doc

036 Getuigenverklaringen: een vader wordt gemachtigd, een geraffineerde achtervolging

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.37.doc 037 Getuigenverklaringen: voorval van Schijndel-kermis, beveiligingsagenten in actie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.38.doc 038 Een fraudegeval ontrafeld, een turfsteker en scheper op de vuist
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.39.doc

039 De laatste sacramenten voor Marijke vrouw van Daniel Claes Daniels

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.40.doc

040 Chirurgijns en medicine doctoren

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.41.doc 041 Boerenknecht zwaar gewond, dronkaard de laan uit gestuurd
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.42.doc 042 Franse troepen op de Molenheide, zeeheld Jan van Amstel
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.43.doc 043 Op zoek naar een Schijndels kasteeltje [bij Nonnenbos]
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.44.doc 044 Een kordate schepen in actie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.45.doc

045 Een fervente kwartierschout

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.46.doc

046 De irritatie van de zoon van de Schijndelse schout

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47a.doc 047 [a] Brute moord in Wijbosch, signalement van de dader, geestelijke bijstand
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47b.doc 047 [b] Rattenkruit in de aanbieding, een nieuwe snuifdoos, de fatale dag
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47c.doc 047 [c] De brutale Judaskus, rumoer van dronken jongelui, drie chirurgijns aan ’t woord
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.47d.doc 047 [d] Driessen als paardenhandelaar, decreet tot arrestatie, de detentieperiode
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.48.doc 048 Intimidatie of een ordinaire streek…..
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.49.doc 049 Betrapt door de predikant
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.50.doc 050 Dreigementen en scheldwoorden
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.51.doc 051 Irritatie vanwege een huilend kind, Gerbrands maakt het al te bont
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.52.doc 052 Doortrapte booswichten
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.53.doc 053 Een onuitstaanbaar heerschap
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.54.doc 054 de locatie van het voorval, gauwdieven op rooftocht
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.55.doc 055 Dubieuze rol van predikant Grootveld, een turbulente avondmaalsviering
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.56.doc

056 Arrestanten in de raadkamer, een pintje te veel op Vastenavond

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.57.doc 057 Brutaliteit ten top, teerdag van het gilde
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.58.doc

058 Een overspelige wachtmeester, gewonden in de Schijndelse hospitaaltjes

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.59.doc

059 Een mysterieuze verdwijning, ontevreden touwslagers

publicaties/historische_nieuwtjes/historische Nieuwtjes.60.doc 060 Een predikant over Schijndel
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.61.doc 061 Appartementencomplex ‘Vicaris’, achtergrond van de keuze ‘Vicaris’
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.62.doc 062 Een uniek project bijna voltooid, hoeven van Bossche kloosters, de originele krantenberichten uit 1727 [Nonnenbossche Hoeve]
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.63.doc 063 Verbrand in 1944 [deel van het archief van Schijndel], een illustratieve momentopname, zakelijke informatie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.64.doc

064 Rechtspraak over Schijndelaren, militaire rechtspraak een chapiter apart, militaire dienst van Andries [Antony Verhagen[

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.65.doc 065 Weer een deserteur gesignaleerd, desertie is strafbaar, andere gepleegde delicten
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.66.doc

066 De krijgsmacht onder koning Willem I, een dronken duo in het cachot, zijn verhoor veroordeling en straf [Johannes van Nisselrooij]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.67.doc 067 Een miserabele tijd, de schrik van muitende soldaten, Maurits belegert ’s-Hertogenbosch
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.68.doc

068 Een brute overval, bar winterweer [1570]

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.69.doc 069 De Gele Rijders, een militaire belhamel, de finale veroordeling
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.70.doc 070 Militieregisters verdwenen, Schijndelaar op water en brood, het uitgebreide verhoor, het uiteindelijke vonnis
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.71.doc 071 Deserteur valt in herhaling [Francis van Heertum], de marechaussee in actie, een onverwacht stevig vonnis
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.72.doc 072 Een logistieke operatie anno 1744, generaliteitsboden snel op stap, bezorgdheid bij stadhouder Otto Juijn, route via Schijndel
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.73.doc 073 Attentiesteen Villa Colorito, bouwgeschiedenis en kenmerkende aspecten, granaatweken en de periode daarna
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.74.doc 074 Attentiesteen de Zwaan, vermoedelijke ouderdom, enige opvallende gebeurtenissen, oorlogsschade en wederopbouw
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.75.doc

075 Attentiesteen het Weeshuis, statig 19e-eeuws herenhuis, opvang van weeskinderen, andere bestemmingen van het huis

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.76.doc

076 Attentiesteen het Oude Raadhuis, van raadkamer tot raadhuis, bouw van een nieuw raadhuis, uitbreiding van het gebouw in 1914

publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.77.doc 077 Attentiesteen de Hoge Jood, het exterieur van het pand, de Schijndelse Joodse gemeente
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.78.doc 078 de stukken uit het Veghelse kantongerecht, een eenvoudige analyse
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.79.doc 079 Attentiesteen het Patronaatsgebouw, een verborgen kokertje, bouw functie en sloop
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.80.doc 080 Schijndel in de 16e eeuw [bewerking oud-archief], oproep aan alle Schijndelaren
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.81.doc 81 Het domineeshuis
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.82.doc 82 De genezing van drie Schijndelaren
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.83.doc 83 Nog meer wonderbaarlijke genezingen
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.84.doc 84 Spoorplaat in kleur
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische nieuwtjes.85.doc 85 Begrafenisritueel anno 1716
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.86.doc 86 Herberg bezoek liep slecht af; een biddende inwoonster
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.87.doc HN 87 27 mei 2016
Herbergbezoek liep slecht af, een biddende inwoonster, bonje bij het St.Catharinagilde
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische nieuwtjes.88.doc HB 88 17 juni 2016
Een brute overval, geroutineerde gauwdieven, verdergaande intimidatie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.89.doc HN 89 29 september 2016
De dienstmaagd van de predikant, de aap uit de mouw
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.90.doc HN 90 20 oktober 2016
Slotheer van Seldensate in het nieuws, onverwachte arrestatie
publicaties/historische_nieuwtjes/Historische Nieuwtjes.91.doc HN 91 17 november 2016
De Boxtelse secretaris, een lekker glaasje wijn, het oordeel van derden

Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Henk Beijers amateur-historicus / e-mail: archiefcollectie@home.nl