welkom


chronologie ] genealogie ] historisch onderzoek ] publicaties ] toponymie ] sitemap ]

laatste update: 22-08-2019

zoeken met Google


Henk Beijers Archiefcollectie

NB: het is mogelijk gebruik te maken van zgn. zoekoperators (zoals EN/AND, OF/OR) om gericht te zoeken. Zie deze pagina voor nadere uitleg.

recente updates

paginastand 39.246 -
databaserecords 67.042
22 aug 2019 Resoluties Raad van State inv nrs 418-442 (26 bestanden, 1776-1786)

Archief Veghel > Kantongerecht 11 bestanden toegevoegd (1925-1931)

Archief Schijndel > Varia (4 bestanden), Bevolkingsverloop vanaf 15e eeuw; oorlogsmonumenten; overlijdensverklaringen; register bij Schijndels landschap (tevens opgenomen onder toponymie).

Erfgoed 's-Hertogenbosch, update project Bosch' Protocol m.b.t. Schijndel (1 bestand)

Publicaties > artikelen Lijst verschenen artikelen geactualiseerd; nieuwe rubriek 'Mijn verhalen op de site van het BHIC' toegevoegd

Publicaties > boeken
Informatie toegevoegd over Sleutjesspook (2007) en Schijndelse pastoors in historisch perspectief (2019)

3 jan 2019 Resoluties Raad van State inv nrs 413-417 (5 bestanden, 1774-1776)

Archief Schijndel > Varia (12 bestanden), o.a. OLS Wijbosch, gesloopte gebouwen, historisch City theater, huisnummerregister 1937-1941, huisnummerregister Servatius parochie (1943), huisnummerregister 1967, Rijkspostspaarbank / spaarbankboekjes, aanvragen verzekering, administratie harmonie, krantenartikelen (1931-1945), SCDOC, actualisering collectie Ben Peters kleine ordners en projectstudie Almanak NB

Archief Schijndel > oud archief (1 bestand) actualisering schepenprotocollen (scans)

Publicaties > artikelen Lijst verschenen artikelen geactualiseerd

Archief Veghel > Kantongerecht 5 bestanden toegevoegd (1922-1924)

Nieuwe rubriek toegevoegd: erfgoed 's-Hertogenbosch, project Bosch' Protocol m.b.t. Schijndel; BP-vermeldingen  m.b.t. Schijndel; alfabetisch register (3 bestand)

Historisch onderzoek > Vredegerecht Sint-Oedenrode 1 bestand (1819-1821)

   

WELKOM!

Van harte welkom op deze homepage, die speciaal geopend is om andere onderzoekers te laten kennis nemen en profiteren van onderzoeksgegevens die door mij via archiefonderzoek zijn verzameld vanaf ca.1970.

Deze website wordt in vier grote blokken onderverdeeld nl. genealogie, historisch onderzoek, publicaties en toponiemen of perceelsnamen in het oostelijk deel van Brabant. Elk domein kent weer zijn eigen subrubrieken. Ik hoop dat degenen die deze site bezoeken hun voordeel kunnen doen met bepaalde onderdelen of gerichte vragen kunnen stellen, die leiden naar een gericht antwoord!

Deze website wordt voortdurend bijgewerkt met archiefbestanden over de 14de - 19de eeuw, bestaande uit tekstbestanden en bijbehorende databases + genealogische en geografische indexen. Bij het nalezen van diverse tekstbestanden heb ik ontdekt dat er hier en daar wat tikfouten zijn ingeslopen. Mijn excuses daarvoor. Het betreft vooral letters die zijn blijven 'hangen' aan het voorgaande woord, terwijl ze beginletters van het volgende woord zijn!.  

Sinds 1 januari 2005 is deze website gekoppeld aan het Brabants Historisch Informatie Centrum en te raadplegen onder www.bhic.nl. Als men daar klikt op 'links' verschijnt Henk Beijers Archiefcollectie.  

Een snelle methode om te zien welke rubrieken zijn opgenomen is het openen van de sitemap.

ZOEKEN MET

In 2006 is een Google-zoekfunctie ge´nstalleerd, zodat men vrij snel door alle bestanden kan gaan op zoek naar familienamen of plaatsnamen of andere trefwoorden bv. gasthuis, watermolen etc. Bij de familienamen is het goed te weten dat er van een bepaalde naam diverse schrijfvarianten bestaan, die ook als zodanig zijn opgenomen met name in oudere archiefstukken die getranscribeerd zijn bv. Grevenbroeck, Grevenbrouck of Thoelinc en Toelincx etc. . ; de plaatsnamen kennen alleen maar de standaardvorm.  
Klik hier voor Google zoektips

Klik nu naar een van de subdomeinen waar uw interesse naar uit gaat:

chronologie
genealogie
historisch onderzoek
publicaties
toponymie
sitemap


Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding: 
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Henk Beijers amateur-historicus / e-mail: archiefcollectie@home.nl