genealogie ] historisch onderzoek ] toponymie ] publicaties ] chronologie ] sitemap ]

 

zoeken met Google


Henk Beijers Archiefcollectie

NB: het is mogelijk gebruik te maken van zgn. zoekoperators (zoals EN/AND, OF/OR) om gericht te zoeken. Zie deze pagina voor nadere uitleg.

NB: het openen van Word-documenten vanuit de zoekresultaten geeft soms problemen in Google Chrome. Zorg dat een evt. adblocker uit staat en klik met rechts op het zoekresultaat en kies 'openen in een nieuw tabblad.' Het word-document wordt dan lokaal gedownload.

recente updates

paginastand ca. 41.000 -
databaserecords 67.042
25 okt 2022 Erfgoed 's-Hertogenbosch: BP St Oedenrode toegevoegd (9 bestanden)
 
29 aug 2022 Archief Schijndel > Varia (9 bestanden)

Oud archief Schijndel
Schepenbankregister: 4 bestanden (120, 121, 126, 127)
Cijnsregister Helmond: 1 bestand (18e eeuw)

Publicaties > artikelen Lijst verschenen artikelen geactualiseerd
Hyperlinks naar BHIC artikelen Rampjaar 1672 opgenomen

Kwartier Peelland
Rubriek 'Rampjaar 1672' toegevoegd (18 bestanden)

Vredegerecht Sint Oedenrode: update
(3 bestanden)

Erfgoed 's-Hertogenbosch: update (3 bestanden)
 

26 aug 2021 Publicaties > artikelen Lijst verschenen artikelen geactualiseerd

Publicaties > boeken
'Medische zorg in Schijndel door de eeuwen heen' toegevoegd (te downloaden, 287 pag)

Archief Schijndel > Varia (5 bestanden) Huizentabel, kerkbanken 19e eeuw, archief 1811-1930, watermolens, armenzorg

Erfgoed 's-Hertogenbosch: update Bosch' protocol tot 1501-1562

BHIC > archief Beurzenstichtingen: inv nr 37, (2 bestanden)

   

WELKOM!

Van harte welkom op deze homepage, die speciaal geopend is om andere onderzoekers te laten kennis nemen en profiteren van onderzoeksgegevens die door mij via archiefonderzoek zijn verzameld vanaf ca.1970.

Deze website wordt in vier grote blokken onderverdeeld nl. genealogie, historisch onderzoek, publicaties en toponiemen of perceelsnamen in het oostelijk deel van Brabant. Elk domein kent weer zijn eigen subrubrieken. Ik hoop dat degenen die deze site bezoeken hun voordeel kunnen doen met bepaalde onderdelen of gerichte vragen kunnen stellen, die leiden naar een gericht antwoord!

Deze website wordt voortdurend bijgewerkt met archiefbestanden over de 14de - 19de eeuw, bestaande uit tekstbestanden en bijbehorende databases + genealogische en geografische indexen. Bij het nalezen van diverse tekstbestanden heb ik ontdekt dat er hier en daar wat tikfouten zijn ingeslopen. Mijn excuses daarvoor. Het betreft vooral letters die zijn blijven 'hangen' aan het voorgaande woord, terwijl ze beginletters van het volgende woord zijn!.  

Sinds 1 januari 2005 is deze website gekoppeld aan het Brabants Historisch Informatie Centrum en te raadplegen onder www.bhic.nl. Als men daar klikt op 'links' verschijnt Henk Beijers Archiefcollectie.  

Een snelle methode om te zien welke rubrieken zijn opgenomen is het openen van de sitemap.

ZOEKEN MET

In 2006 is een Google-zoekfunctie ge´nstalleerd, zodat men vrij snel door alle bestanden kan gaan op zoek naar familienamen of plaatsnamen of andere trefwoorden bv. gasthuis, watermolen etc. Bij de familienamen is het goed te weten dat er van een bepaalde naam diverse schrijfvarianten bestaan, die ook als zodanig zijn opgenomen met name in oudere archiefstukken die getranscribeerd zijn bv. Grevenbroeck, Grevenbrouck of Thoelinc en Toelincx etc. . ; de plaatsnamen kennen alleen maar de standaardvorm.  
Klik hier voor Google zoektips

Klik nu naar een van de subdomeinen waar uw interesse naar uit gaat:

genealogie
historisch onderzoek
toponymie
publicaties
chronologie
sitemap

 Henk Beijers Archiefcollectie